Gallerioissamme nyt

Uutiset ja tapahtumat

HTS Goes Joutsa 2019 (2)

Taiteilijoita kiehtovat Galleria Jäähuoneen luonnonvalo sekä puu- ja kiviseinät, jotka sopivat hyvin taustaksi luonnosta ammentaville, värikkäille teoksille.

Maalauksia yhdistää abstraktio, värin keskeisyys sekä kiinnostus maaliaineen ominaisuuksiin. Kummankin taiteilijan työskentelyn teemat kumpuavat rauhoittumisen tarpeesta hektisessä maailmassa ja yksittäisen ihmisen osan – tai osattomuuden – tutkimisesta.

Heidi Anniina Mattilan abstrakteista maalauksista löytyy viittauksia luontoon ja pyrkimys eri elementtien väliseen tasapainoon. Oleellinen osa Mattilan työskentelyprosessia on tutkia akryylimaalin ominaisuuksia ja käyttäytymistä maalauspinnalla. Mattilan maalauksissa on kyse siitä, mitä niissä tapahtuu – jännitteitä, kontrasteja ja muotojen ja värien suhdetta toisiinsa. Katsoja löytää maalauksista erilaisia maailmoja riippuen siitä, katsooko niitä aivan läheltä vai kauempaa.

Aaron Hermunen on pitkään käyttänyt työskentelyn pohjana värihistoriaa, maaliaineen olemuksen pohdintaa, sekä esimerkiksi sitä, miten horisontti rakentuu. Teoksen rakentamisessa häntä motivoi kuva ilman ihmistä; ihmisen, mielen ja kehon läsnäolo ilman ääriviivoja. Hän tutkii väripintojen yhtymäkohtia ja toistensa yli kulkevia pigmenttimassoja. Maalauspohjalla on näennäinen, todeksi kuviteltu väri, joka on muisto, jäänne.

Helsingin Taiteilijaseura uudistaa toimintaansa

Helsingin Taiteilijaseuran ydintoimintoja ovat näyttely- ja taidelainaamotoiminta sekä taidekoulun ja kurssikeskuksen tarjoama monimuotoinen kuvataiteen kurssi- ja koulutustoiminta. Seurassa käynnistetään laaja strategiatyö ja viestinnän uudistus syksyllä 2019. Kaikki seuran toiminnot siirtyvät Helsinki Artists’ Associationiin pohjautuvan HAA-brändin alle. Uudistuksilla Helsingin Taitelijaseura vastaa taidekentän ja toimintaympäristön muutoksiin.

Galleria- ja näyttelytoiminnan uudelleen järjestämisellä pyritään kustannustehokkuuteen, entistä laadukkaampiin taidesisältöihin, saavuttamaan uusia kohdeyleisöjä, positiiviseen näkyvyyteen, imagon kohotukseen sekä uusien jäsenten hankintaan. Uudessa näyttelykonseptissa painotetaan vahvasti kansainvälistä toimintaa. Ensimmäinen pilottinäyttelyhanke on käynnissä slovakialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja jatkoprojekteista eri kohdemaihin neuvotellaan parhaillaan. Slovakialaisia taiteilijoita esittelevän Entropia-näyttelyn avajaisia vietetään la 24.8. Galleria Rantakasarmissa. Näyttelyn on kuratoinut Ville Laaksonen.

Helsingin Taiteilijaseura keskittää pysyvän näyttelytoiminnan Suomenlinnaan uuteen Galleria Rantakasarmin tiloissa sijaitsevaan HAA Galleryyn, jonka ulkopuolella järjestettävät näyttelyt ja teosvälitykset toteutetaan HAA Exhibitions ja HAA Taidelainaamo/HAA Art Rental -brändien alla. Seuran omassa näyttelytoiminnassa pyritään alentamaan näyttelytilojen vuokria ja lopulta mahdollisesti poistamaan vuokrat kokonaan. HAA Galleryn kautta kehitetään myös yhteistyötä matkailusektorin kanssa. HAA Gallery työllistää jatkossa yhden näyttelytyöntekijän. Galleria Katariinan ja Studion toiminta ja työtekijöiden työsuhteet päättyvät. Molemmille työntekijöille on kuitenkin pystytty tarjoamaan uutta työtä Helsingin Taiteilijaseurassa. Taidekoulun ja kurssikeskuksen sekä taidelainaamon toiminta jatkuu ennallaan HAA-brändin alla.

Uusi galleria- ja näyttelykonsepti julkistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2020 alussa ja siihen siirrytään asteittain vuosien 2020-21 aikana.

 

Lisätiedot:

Anitta Ruotsalainen

puheenjohtaja
p. 040 529 3625