Tietoa vanhemmille

ILOA JA TAITOJA KUVATAIDEHARRASTUKSESTA

Kuvataidekoulu on iloa tuottava oppimisympäristö. Opetuksessa stimuloidaan lasten ja nuorten luontaista mielikuvitusta ja luovuutta sekä kannustetaan itseilmaisuun. Onnistumiskokemukset luovan tekemisen parissa vahvistavat itsetuntoa ja edistävät kaikkea oppimista.

Viikoittainen opetuskerta alkaa yhteisellä tehtävänannolla ja aiheeseen virittäytymisellä keskustellen ja havaintoja tehden. Siksi on tärkeää tulla tunnille ajoissa.

Elävintä tietoa taideopetuksen sisällöstä saa kunkin tunnin päätyttyä, kun lasten työt ovat esillä ja heillä on mahdollisuus kertoa niistä vanhemmille tuoreeltaan.

Pidämme vanhempainiltoja kerran lukuvuodessa. Näissä esitellään opetuksen rakennetta, tavoitteita ja sisältöjä. Koulun rehtori ottaa mielellään vastaan kysymyksiä ja palautetta koulun toiminnasta.

Huom! Pyydämme kertomaan opettajalle tai kuvataidekoulun rehtorille, jos lapsen terveys, elämäntilanne tai kehitysvaihe edellyttävät opettajalta erityistä huomaavaisuutta tai huomioon ottamista. Opettajan on hyvä tietää lapsen yliherkkyydestä villalle tai muille materiaaleille. Myös ruoka-aineallergioista kannattaa tiedottaa opettajalle etukäteen, sillä syys- ja kevätlukukauden viimeisillä opetuskerroilla tarjotaan pientä purtavaa.

 

OPINTOJEN ETENEMINEN

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän kuvataideopetusta. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan

opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Koulu noudattaa opetushallituksen laatimia opetussuunnitelman perusteita, joiden mukaan opetuksen sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi.

Opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä voi olla vasta aloittaneita ja pidempään kuvataidetta harrastaneita.

 

OPPILASTYÖT JA KEVÄTNÄYTTELY

Opettajat jakavat lukukausien aikana tehdyt työt joko niiden valmistuttua tai viimeisillä opetuskerroilla ennen lukukauden loppua. Jos lapsi ei ole paikalla viimeisillä opetuskerroilla, pyydämme ottamaan yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon ja sopimaan ajan töiden noutamiseen. Kuvataidekoulun varastotilat eivät riitä vanhojen töiden säilyttämiseen. Kevätlukukauden päätteeksi pidämme oppilastyönäyttelyn, jossa esitellään kaikkien oppilaiden töitä.

 

TYÖVAATTEET

Kuvataidetunneilla käytettävät materiaalit saattavat liata vaatteita. Suosittelemme käyttämään suojaavaa esiliinaa, paitaa tai muuta taidetunneille tarkoitettua suojavaatetta. Kuvataidekoululta voi myös lainata essua tai suojapaitaa.

 

OPPILAILLE JAETTAVAT TIEDOTTEET JA TODISTUKSET

Näyttelykäynneistä, vanhempainilloista ja poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan usein lapuilla, jotka opettaja jakaa oppilaille. Lasten repuista saattaa siis löytyä tärkeää luettavaa. Kokonaan suoritetuista yleisen oppimäärän opinnoista annamme päättötodistuksen ja osittain suoritetuista opinnoista saa osallistumis­todistuksen pyydettäessä. Todistuspyynnöt tehdään kuvataidekoulun toimistoon.


ILOISTA SYKSYÄ!
T. Matti Uusikylä

rehtori, (puh: (09) 693 1322,

sähköposti: )