Lasten ja nuorten kurssit Kaapelitehtaalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaapelitehtaan virikkeellisestä kaupunkiympäristöstä löytyy monenlaista tekemistä. Viiden kurssipäivän aikana piirretään, maalataan, rakennellaan, tehdään piirustus- ja maalausretkiä Ruoholahden alueen lähipuistikoihin ja työskennellään vaihdellen eri materiaaleilla.

Opettajat ovat pedagogisesti kokeneita ammattikuvataiteilijoita ja huolehtivat ryhmänsä turvallisuudesta ja viihtyvyydestä kurssin aikana. Kaapelitehtaan taideluokat tarjoavat tarvittaessa hyvin varustetut ja monenlaiseen tekemiseen soveltuvat tilat työskentelyyn.

Lasten opetukkoulukusessa avainsanoja ovat elämyksellisyys sekä lapsen elämismaailmasta kumpuava kuvakieli. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä voi olla vasta aloittaneita ja jo pidempään kuvataidetta harrastaneita. Opetussisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan lapsen ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetuskerta alkaa yhteisellä tehtävänannolla ja aiheeseen virittäytymisellä keskustellen ja havaintoja tehden. Siksi on tärkeää tulla tunnille ajoissa. Elävintä tietoa taideopetuksen sisällöistä saa viikon päätyttyä, kun lasten työt tuodaan kurssiviikon jälkeen kotiin ja heillä on mahdollisuus kertoa niistä vanhemmille tuoreeltaan.

Huom! Opettajan on hyvä tietää lapsen yliherkkyydestä villalle tai muille materiaaleille. Pyydämme kertomaan opettajalle tai kuvataidekoulun rehtorille, jos lapsen terveys, elämäntilanne tai kehitysvaihe edellyttävät opettajalta erityistä huomaavaisuutta tai huomioon ottamista.

Oppilastyöt ja niiden hakeminen

Opettajat jakavat viikon aikana tehdyt työt joko niiden valmistuttua tai useimmiten viimeisellä opetustunnilla kurssin lopussa. Jos lapsi ei ole paikalla viimeisillä opetuskerroilla, pyydämme ottamaan yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon ja sopimaan ajan töiden noutamiseen. Koulu ei voi säilyttää koululle jääneitä töitä kesäkurssien päättymisen jälkeen. Kuvataidekoululle kuivumaan jätetyt työt tulee ehdottomasti noutaa ennen kesäkurssien päättymistä 12.8.