Taidelainaus > Konstutlåning

Artoteket | Hur lånar man konst

Richardsgatans artotek grundades år 1995 i samarbete mellan Konstnärsgillet i Helsingfors och Helsingfors stadsbibliotek. Artoteket är centralt beläget i anslutning till Richardsgatans traditionsrika bibliotek.

Artoteket förmedlar konstverk av medlemmar i Konstnärsgillet i Helsingfors. Till Konstnärsgillet hör över 700 meriterade bildkonstnärer. Det mångsidiga utbudet består av 3000 målningar, grafik, skulpturer och fotografier.

Konstverken lånas ut mot en månatlig avgift som är 20-200 €/mån beroende på verkets pris. Kunden kan låna verket tillsvidare genom att betala månadsavgiften eller lösa ut verket genom att betala månadsavgiften tills priset i sin helhet är betalt. Konstverken kan även köpas direkt från artoteket. Kunden kan vara en privatperson, ett företag eller ett samfund.

Från och med januari 2008 finns i artoteket två platser för små privatutställningar, Arthur och Galleria Rikhard, där verk av medlemmar av Konstnärsgillet i Helsingfors presenteras varje månad. I december ordnas en temautställning.

I samband med Helsingfors festspel har Konstbussen, en bokbuss fylld med nutidskonst, besökt Helsingfors kulturcentra.