Seura

Helsingin Taiteilijaseura

Helsingin Taiteilijaseura edistää kuvataidealan toimintamahdollisuuksia ja asemaa monipuolisella koulutus-, hanke- ja näyttelytoiminnalla sekä monialaisella yhteistyöllä. Helsingin Taiteilijaseura on yli 800 helsinkiläisen ammattikuvataiteilijan ammatillisia etuja ajava järjestö, joka perustettiin vuonna 1967. Seuran ydintoimintoja ovat näyttely- ja taidelainaamotoiminta, kansainväliset toiminnot sekä taidekoulun ja kurssikeskuksen tarjoama kuvataiteen kurssi- ja koulutustoiminta. Helsingin Taiteilijaseura on kooltaan merkittävä suomalainen nykytaiteen toimija: se työllistää neljässä Helsingissä sijaitsevassa toimipisteessä yhdeksän vakituista työntekijää, yli neljäkymmentä tuntityöntekijää ja on liikevaihdoltaan suurempi kuin useimmat valtakunnalliset kuvataidealan järjestöt. Seura arvostaa toiminnassaan kestävyyttä, yhteisöllisyyttä, ammatillisuutta, monimuotoisuutta, paikallisuutta ja kansainvälisyyttä yhdistävää glokaalisuutta ja luovaa hulluutta sekä pyrkii edistämään kuvataiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.