Oodi mediataide

Helsingin Taiteilijaseuran mediataidenäyttely, Keskustakirjasto Oodi (aula, 1. krs) 

1.10.1.11.2020 

Kaisu Koivisto | Anna Nykyri | Paweł Janicki 

Kuva: Aukusti Heinonen

 

Avajaiset torstaina 1.10.2020 klo 1820, Maijansali, Keskustakirjasto Oodi, 1. krs 

 

SYNTHESISmediataidenäyttely nostaa esiin kauniin ja käsittämättömän sekä etäisyyden ja läheisyyden kokemuksia ja niiden yhteensulautumia. Näyttelyn teoksia yhdistää vuorovaikutus ympäristön kanssa sekä kestävyyden tarkastelu. SYNTHESIS valtaa Keskustakirjasto Oodin aulan suuret projisointipinnat lokakuun ajaksi 

Lyhytelokuva In-Between on kuvataiteilijaelokuvaohjaaja Anna Nykyrin yhteistyö kolmen valokuvaajan Griselda San Martin (New York), Juan Pablo de la Vega (Mexico City) sekä Aukusti Heinonen (Helsinki) kanssa. Teoksen mukaan nyt elämämme rajatun liikkumisen ja kosketuksen aika on kollektiivinen emotionaalinen kokemus. Yhteinen kokemus ja jaettu suru tuovat meidät yhteen. 

Kaisu Koiviston videoteos Iloinen avaruus törmäyttää raketin laukaisun kauneuden ja käsittämättömyyden. Soyuzavaruusalus on ainoa yhteys kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. 

Osana näyttelyä Oodin Kuutiossa työstetään 2.3.10 puolalaisen taiteilijan Paweł Janickin interaktiivista Synthesis-teosta sekä sovellusta, jolta näyttely on lainannut nimensä. Sovellusta käytetään tutkittaessa ja testattaessa luovan työskentelyn mahdollisuuksia taiteilijoiden yhteisillä videoilla, äänellä, liikkeellä, interaktiolla sekä ohjelmoinnilla. 

Näyttelyn on tuottanut Helsingin Taiteilijaseura yhteistyössä WRO Media Art Foundationin kanssa. Kuraattoreina WRO Media Art Centerin Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka ja Dominika Kluszczyk. 

 

SYNTHESISmediataidenäyttely aloittaa vuoden mittaisen kestävän taidetuotannon ja nykytaiteen esittämisen tarkastelun 

Näyttelyn teokset ovat osa Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteen yhteistyötä WRO Center for Media Art Foundation:n kanssa. Yhteistyöllä etsitään tapoja kestävämpään taidetuotantoon ja nykytaiteen esittämiseen. Miten kuvataide voisi vastata pyrkimyksiin kestävästä elämästä ja olla hiilineutraalia? Miten yhteistyöllä, jaetulla tekijyydellä sekä taiteilijoiden itseorganisoitumisella voidaan haastaa pandemian jälkeisen ajan kaventuneet resurssit ja matkustusrajoitteet, ja miten määritellään yhteistyön tavat ja muodot? Teosten ja organisaatioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella sekä yhdessä luomalla pyritään kohti uudenlaista kestävyyttä. 

Tarkastelu tuloksineen esitellään vuonna 2021 WRO Media Art Biennaalissa Puolan Wrocławissa sekä Helsingissä. 

Yhteistyöprojekti on osa Helsingin Taiteilijaseuran vetämää HAA Europe –hanketta, joka on käynnissä vuosina 2020–2022. Hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki sekä Taiteen edistämiskeskus. WRO Centre for Media Art Foundation on julkinen instituutio, jonka toimintaa tukevat Wrocławin kaupunki sekä Puolan kulttuuri– ja kansallisperintöministeriö. 

 

In English

SYNTHESIS – Colour Storms and Half-empty Urban Spaces  

Helsinki Artists’ Association Media Art Exhibition, Oodi Central Library (lobby, ground floor)  

1 October–1 November 2020  

Kaisu Koivisto | Anna Nykyri | Paweł Janicki 

 

Exhibition preview on Thursday, 1 October 2020 at 68pm at the Maijansali Hall, Oodi Central Library, ground floor 

 

The SYNTHESIS exhibition highlights the experience of the beautiful and the incomprehensible as well as distance and intimacy, and how they merge. The media art of the exhibition interacts with its environment and focuses on sustainability. The SYNTHESIS works are projected onto the Oodi lobby walls in October. 

The short film In-Between is a collaboration between visual artist and film director Anna Nykyri and three photographers: Griselda San Martin (New York), Juan Pablo de la Vega (Mexico City), and Aukusti Heinonen (Helsinki). The film suggests that the times of limited movement and touch that we are living is a collective emotional experience. This experience and common grief bring us together.  

Kaisu Koivisto’s video Happy Space collides the beauty and incomprehensibility of a rocket launch. The Soyuz spacecraft is the only connection to the International Space Station (ISS).   

As part of the exhibition on 2–3 October, the artists will be working together with the algorithmic application Synthesis, the name of which the exhibition borrows. Created by Polish artist Paweł Janick, Synthesis is used for exploring and testing the possibilities of creative work through artists’ joint videos, sound, movement, interaction, and programming.  

The exhibition is produced by the Helsinki Artists’ Association together with the WRO Center for Media Art Foundation. The curators of the exhibition are Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka and Dominika Kluszczyk from WRO Media Art Center.  

 

The SYNTHESIS exhibition begins a year-long examination of sustainable art production and contemporary art presentation  

The exhibition is part of the Helsinki Artists’ Association media art collaboration launch with the WRO Center for Media Art Foundation. The collaboration explores ways in which art production and the presentation of contemporary art could be more sustainable. How can fine arts respond to the aspirations of a sustainable life and being carbon neutral? How can co-creation, shared authorship, and the self-organisation of artists challenge the reduced resources and travel constraints in the post-pandemic times, and how are the ways and forms of collaboration defined? Border-crossing co-operation and interaction between works of art and organisations as well as co-creation aim towards a new kind of sustainability. 

The examination and its outcomes will be presented in 2021 at the WRO Media Art Biennale in Wrocław, Poland and Helsinki, Finland.  

The collaboration is part of the HAA Europe project that is led by the Helsinki Artists’ Association during 2020–2022. HAA Europe is funded by the City of Helsinki and the Arts Promotion Centre Finland. The WRO Center for Media Art Foundation is a public institution whose activities are supported by the City of Wrocław and the Ministry of Culture and National Heritage. The WRO Center for Media Art Foundation is one of the HAA Europe project partners. 

 

Näyttelyn taiteilijat ja teokset

Anna Nykyri, In-Between

2020, Lyhytelokuva (2’51)

Eristäytyminen on tuonut mukanaan uudenlaisia keinoja, joiden avulla ihmiset selviytyvät jo olemassa olevien yhteiskunnan rakenteiden sisällä. Lyhytelokuvassa ”In-Between” kuvataiteilija, elokuvaohjaaja Anna Nykyri työskentelee taiteellisessa yhteistyössä kolmen valokuvaajan: Griselda San Martin (New York), Juan Pablo de la Vega (Mexico City) ja Aukusti Heinonen (Helsinki) kanssa. Valokuvista ja liikkuvasta kuvasta koostuva, kollaasinomainen lyhytelokuva on poeettinen tutkimusmatka sosiaalisen etäännyttämisen tuomiin liikkumisen tapoihin. Lyhytelokuvan kautta tutkiskellaan toisiaan ohittavia ja kohtaavia kehoja kaupunkimaisemassa.

Yhdistellen yksityiskohtia ja fragmentteja puolityhjissä kaupunkitiloissa liikkuvista kehoista elokuva ehdottaa, että rajatun liikkumisen ja kosketuksen aikana elämme läpi kollektiivista emotionaalista kokemusta. Eristyksissä jaamme surun maailmasta, joka ei palaa ennalleen. Tyhjät tilat voidaan kuitenkin nähdä myös luovuuden syntypaikkoina, tulevaisuuden näyttämöinä. In-Between -elokuvan kautta hahmotellaan, kuinka yhteinen suru voi yhdistää meitä, tuoda meitä lähemmäs toisiamme ja vähentää etäisyyksiä välillämme.

‘In-Between’-elokuva on osa Suomen Tiede- ja Kulttuuri-instituuttien Together Alone -projektia. Elokuvaa on tukenut myös Taiteen edistämiskeskus.

___________

In-Between, 2020 (2’51) is a short film by the Finnish visual artist, choreographer, and film director Anna Nykyri, in which she collaborated with the photographers Aukusti Heinonen, Juan Pablo de la Vega and Griselda San Martin in different cities around the world – Helsinki, Mexico City, and New York, respectively – to capture its cityscapes during the pandemic and their relationship with the transient bodies that avoid contact with each other.

The documentary film curated by Andrea Valencia, is conceived as a montage that compiles photography and moving image to grasp the results of social distancing in the three cities, which are connected by the shared experience of the pandemic. By capturing details and fragments of the spaces and the moving bodies, In-Between suggests that, while movement and touch are being restricted, we are living an emotional collective experience.

‘In-Between’ was supported and commissioned by The Finnish Cultural and Academic Institutes’ Together Alone project and supported by Arts Promotion Centre Finland.

 

Kaisu Koivisto, Iloinen avaruus | Happy Space

2018, Video (6’05)

Soyuz-avaruusalus on ainoa kulkuväylä kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Raketin laukaisu on samanaikaisesti kaunis ja käsittämätön.

___________

The Soyuz spacecraft is the only means of transportation to the International Space Station, ISS. The laounch of the rocket is simultaneously beautiful and incomprehensible.

 

Lisätiedot | For further information:

Elisa Paakkonen  , +358 50 5503811

 

KESKUSTAKIRJASTO OODI | OODI HELSINKI CENTRAL LIBRARY  www.oodihelsinki.fi

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Avoinna ma–pe 8–22, la–su 10–20

Open Mon – Fri 8am –10pm, Sat – Sun 10am –8pm

 

HELSINGIN TAITEILIJASEURA | HELSINKI ARTISTS’ ASSOCIATION www.helsingintaiteilijaseura.fi

 


 

IMPULSSI – sykäys, ärsyke ja värähtely

Helsingin Taiteilijaseuran mediataidenäyttely, Keskustakirjasto Oodi (aula, 1. krs)

26.10. – 12.11.2019

Maaretta Caselius | Mari Mäkiö | Anna Nykyri | Nina-Maria Oförsagd | Sara Pathirane | Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -ryhmä (Kira O’Reilly, Mari Keski-Korsu, Heather Barnett, Antye ja Lumi Greie-Ripatti, Avner Peled, Antti Tenetz and Martin Malthe Borch)

Näyttelyn on tuottanut Helsingin Taiteilijaseura, kuraattoreina Eeva Muona ja Anna Puhakka

  • Avajaiset perjantaina 25.10.2019 klo 18-20, Maijansali (Oodi 1. krs). 
  • Avajaisten screening: Maijansalin valkokankaalla nähdään avautuvan IMPULSSI näyttelyn teokset (kts. teosten esittely alla) sekä kevään 2019 Oodi Mediataide kokonaisuus: Lauri Anttila ja Elina Brotherus – LaMusica, Pirjetta Brander – Birdie, Laura Kärki – Huhuu oot sä unohtanu mut, KirsiMarja Metsähuone –  Orange Morning Paper River, Hanneriina Moisseinen – Syntymäpäivä, Satu-Minna Suorajärvi – The Loss of Small Details, Jussi TwoSeven – All City Movement.

Näyttelykokonaisuus sukeltaa Impulssi-teemaan tutkien ja kyseenalaistaen ihmisen kehollisuutta, aistivaraisia kokemuksia ja yhteiskunnallisia valtamääritteitä. Monitaiteellinen ja -tieteellinen yhteistyö on teoksissa vahvasti läsnä ja keskeinen osa monen näyttelyssä esillä olevan taiteilijan työskentelyä. Impulssi valtaa Oodin aulan suuret projisointipinnat ja levittäytyy tilaan myös monitorinäytölle sekä alttarimaisen ääni-installaation muotoon.

Anna Nykyrin Shifting -lyhytelokuva seuraa kolmea tanssitaiteilijaa, joiden unelmat ammattitanssijan urasta ovat muokkaantuneet ja osittain murskautuneet, mutta tarve kehollisesti ilmaista omaa minuutta lähtee solutasolta. Sama välttämättömyyden aspekti on havaittavissa Nina-Maria Oförsagdin äänettömässä Future Instrument -teoksessa, jossa musiikin luomisen prosessi muuntuu tekoälyn kehityksen kautta aineettomaksi kokemukseksi.

Sara Pathiranen (Poppies), Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -ryhmän (Herding) ja Mari Mäkiön (Pimeän ääni) -teoksissa geologisen paikan kokemukset heijastelevat laajempaa mielikuvaa yhteisöllisyydestä sekä lajienvälisestä ja lajikohtaisesta vaikuttavuudesta. Teosten improvisatorinen yhteys ihmisten ja paikkojen välillä kuvataan aistivaraisena kokemuksena, joka ohjaa yhteiskunnallista toimintaamme. Maaretta Caseliuksen animaatiossa Sorrow, taiteilija pohtii kuinka ihmisen kehitys ja käyttäytyminen koettelee ekosysteemiemme rajoja. Teoksessa merieläinten herkeämättömät katseet lävistävät näytön katsojan seuratessa miten merenalainen maailma hitaasti, mutta varmasti häviää.

Impulssi on toinen osa Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteen näyttelyiden sarjaa Keskustakirjasto Oodissa. Helsingin Taiteilijaseuran ja Oodin näyttely-yhteistyö saa jatkoa myös vuonna 2020. Helsingin Taiteilijaseura tavoittelee Oodin näyttelyiden kautta mediataiteelle lisänäkyvyyttä ja taiteilijoille monipuolisia, kansainvälistyviäkin edellytyksiä taiteen tekemiseen. Samalla Taidelainaamotoiminnan puitteissa luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia mediataiteen teosvälitykselle.

Näyttelyn taiteilijat ja teokset

 

Maaretta Caselius, Sorrow

2018, Videoinstallaatio, 12:31min

Äänimaisema Esa Kotilainen

Merten tilaa pohtiva, katsojaansa herättelevä videoinstallaatio Sorrow rakentuu kolmesta merieläinaiheisesta maalauksesta. Jokainen hahmoista katsoo suoraan kohti ja pysyy paikallaan. Videon hahmot alkavat peittyä kerros kerrokselta kun maalausten päälle valuu öljyväriä; vähitellen näkymä peittyy kokonaan.

Visuaalinen vedenalainen maailma on yhtä äänen kanssa. Kotilaisen sävellys – joka pitää sisällään vedenalaisia äänityksiä – kertoo syvällisen, melankolisen äänimaisemansa myötä samaa tarinaa kuin teoksen visuaalinen ilmaisu.

 

Mari Mäkiö, Pimeän ääni

2016, Ääniteos, 9:39min

Pimeän ääni tuo kuultavaksi vihjeitä paikasta, joka sijaitsee Akiyoshidain luonnonpuistossa Japanissa. Akiyoshidai oli 300 miljoonaa vuotta sitten osa koralliriuttaa ja alueen karsikivimuodostelmat ovat seurausta sadeveden ajan kuluessa liottamasta kalkkikivestä. Akiyoshidain alueella on yli 400 pohjaveden muovaamaa kalkkikiviluolaa, joista yksi suurimmista on nimeltään Kagekiyodo. Luolissa on täysin pimeää ja tilaa pystyy havaitsemaan vain kuulo- ja tuntoaistin perusteella.

Pimeän ääni on binauraalisilla mikrofoneilla äänitetty matka Kagekiyodo-luolan läpi. Ääniteos on toteutettu yhdessä Akiyoshidain alueella asuvien ihmisten kanssa. Pimeässä luolassa oleskelun seurauksena syntyi pimeyden kokemusta kuvaavista onomatopoeettisista sanoista ja äänteistä äänimaisema, jossa luolan omat äänet yhdistyvät improvisoituun ihmisäänten kuoroon. Japanin kielessä yleiset onomatopoeettiset sanat ovat ääntä muistuttavia tai jäljitteleviä sanoja tai äänteitä ja niitä käytetään myös kuvaamaan ei-äänellisiä käsitteitä, kuten pimeyttä. Teos on tuotettu taiteilijaresidenssissä Akiyoshidai International Art Villagessa Japanissa.

 

Anna Nykyri, Shifting

2019, Lyhytelokuva, 15:15min

Shifting on lyhyt dokumentaarinen tanssielokuva kolmesta naisesta, joiden suurin unelma on työskennellä ammattitanssijana New Yorkissa. Olosuhteiden pakosta (loukkaantumiset, resurssien puute ja alan kilpailuhenkisyys) unelmat kuitenkin muuttavat muotoaan.

Mutta tanssi jää, sillä se ei päästä heitä otteestaan.

 

 

Nina-Maria Oförsagd, Future Instrument

2019, Video, 2:54min

Performance, Sergio Castrillón

Teos on osa teos-kokonaisuutta Verge, joka käsittelee ajatuksia kehosta, kosketuksesta, tekoälystä, luomisesta ja luopumisesta – muutoksesta.

Future instrument leikkii ajatuksella, että tulevaisuudessa myös soitinta voidaan koskettaa virtuaalisesti. Videossa sellisti ja performanssitaiteilija Sergio Castrillón improvisoi ilman instrumenttiaan.

Teoskokonaisuus Verge on nähtävillä kokonaisuudessaan Nina-Maria Oförsagdin näyttelyssä Galleria Katariinassa (Kalevankatu 16, Helsinki) 21.10.–10.11.2019.

 

Sara Pathirane, Poppies

Sarjasta Ground Beneath Her Feet

2019, video, 30min

Poppies (2019) syntyi yhdessä vietetystä ajassa villiunikkojen seassa oliivilehdossa orgaanisena dialogina Sara Pathiranen ja koreografien Laura Pietiläisen (Michaela – The Queen of Fucking Everything) ja Suvi Tuomisen kanssa. Villiunikot ovat ottaneet lehdon valtaansa loistaen kirkkaina hopeanvihreitä puita vasten.

Poppies on osa Sara Pathiranen pitkäaikaista teossarjaa The Ground Beneath Her Feet.
”Kunnioittaen naisia, jotka asuttavat tämän maan meidän jalkojemme alla. Kunnioittaen luonnon elementtejä, jotka ovat sekä herkkiä että voimakkaita. Kunnioittaen ihmisen ja luonnon liikettä.”

”Paying respect to those ladies who inhabit this planet beneath our feet.. Paying respect to those elements of nature which are fragile yet strong. Paying respect to the movement of human body and nature.”

 

 

Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -group, Herding

Kira O’Reilly, Mari Keski-Korsu, Heather Barnett, Antye and Lumi

Greie-Ripatti,  Avner Peled, Antti Tenetz and Martin Malthe Borch

2018, video, 4:52min

Herding is a video piece based on work done by ’Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities)’ group as a part of Bioart Society’s ’Field Notes 2018 – Ecology of Senses’ in Kilpisjärvi. During their time in Kilpisjärvi, the group conducted several exercises on how to experience the location and its’ ecosystem as a human herd. In these experiments, communication with words and talking, was not allowed and the members were encouraged to stay aware where the herd was. Instinctively, the herd wandered in searching food, then rested and lastly, played.

 

In English

IMPULSE – the pulse, stimulus and vibration

Helsinki Artists’ Association Media Art Exhibition

Oodi Central Library (Lobby, ground floor)

26.10. – 12.11.2019

Maaretta Caselius | Mari Mäkiö | Anna Nykyri | Nina Oförsagd | Sara Pathirane | Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -ryhmä (Kira O’Reilly, Mari Keski-Korsu, Heather Barnett, Antye and Lumi Greie-Ripatti, Avner Peled, Antti Tenetz and Martin Malthe Borch)

This exhibition has been produced by the Helsinki Artists’ Association, curated by Eeva Muona and Anna Puhakka.

  • Exhibition preview, Friday 25.10.2019 from 6pm to 8pm, Maijansali, Oodi (ground floor)

The Impulse exhibition delves into the theme by exploring and investigating human physicality, sensory experiences and societal modifiers of power. Multidisciplinary collaborations are present in many of the artworks and at the core of the artists’ practices. The Impulse exhibition expands throughout the Oodi lobby and ground floor areas, from the large projection surfaces to a freestanding screen and even manifests as an altar-like sound installation.

The short documentary film Shifting by Anna Nykyri, follows three dancers whose dreams of becoming professional dancers have been modified and partially crushed, but whose need to express themselves through the physicality of dance is cellular. The same aspect of immediacy can be sensed in Nina-Maria Oförsagd’s silent video installation Future Instrument, where the process of creating music has been transformed through the development of AI and turned into an ephemeral and intangible experience.

The artworks by Sara Pathirane (Poppies), the Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities)- group (Herding) and Mari Mäkiö (Sound of Darkness) investigate the idea of geologically prescribed space and reflect on ideas of communal, as well as interspecies and species-specific influences. The improvisational connection between humans and geological spaces in these artworks are portrayed as sensory dependent experiences, which guide and affect societal action. In the animation, Sorrow by Maaretta Caselius, the artist reflects on how human development and behavior pushes the boundaries of our ecosystems. The stares of sea creatures penetrate the screen, as the human viewer gazes on, watching as the underwater world slowly, but surely disappears.

Impulse is the second part of a series of media art exhibitions, produced by the Helsinki Artists’ Association at the Helsinki Central Library Oodi. The exhibition collaboration will continue in 2020. The Helsinki Artists’ Association seeks to increase the visibility of media art and to provide artists with versatile and internationally interesting conditions to present their art. Simultaneously, within the framework of the Helsinki Artists’ Associations Art Lending Service, new opportunities are being created for all audiences to purchase media art artworks.

 

Lisätiedot:

Anna Puhakka, , 040 542 9934

Eeva Muona, , 044 273 1306

 

KESKUSTAKIRJASTO OODI | www.oodihelsinki.fi

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Avoinna ma–pe 8–22, la–su 10–20

 

HELSINGIN TAITEILIJASEURA | www.helsingintaiteilijaseura.fi

TAIDELAINAAMO, Rikhardinkadun kirjasto | www.taidelainaamo.fi

 

 

_________________________________________________________________________

 

Aiempi mediataiteen näyttely Oodissa: tiedote 4/2019

 

Helsingin Taiteilijaseura tuo mediataiteen Oodiin

Helsingin Taiteilijaseura avaa mediataiteen näyttelyiden sarjan Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Ensimmäinen näyttely nähdään Oodin aulatilassa 18.4. –12.5.2019.

Näyttelyn taiteilijat ovat Lauri Astala ja Elina Brotherus (video), Pirjetta Brander (animaatio), Laura Kärki (ääni-installaatio), KirsiMarja Metsähuone (kokeellinen lyhytelokuva), Hanneriina Moisseinen (piirrosanimaatio), Satu-Minna Suorajärvi (video) ja Jussi Twoseven (videoinstallaatio).

Helsingin Taiteilijaseura edustaa yli 800 helsinkiläistä kuvataiteilijaa ja jäsenistöön kuuluu myös lukuisa joukko aktiivisia ja ajankohtaisia mediataiteen edustajia. Jäsentaiteilijoille suunnatun avoimen haun kautta saatiin esille kattava näkymä mediataiteen kirjoa. Oodin näyttelykokonaisuuden kuraattoreina toimivat Anna Puhakka ja Eeva Muona Helsingin Taiteilijaseurasta. Näyttelyyn valittiin seitsemän itsenäistä teosta, joita ei yhdistä määritelty teema, vaan ne pikemminkin edustavat erilaisia visuaalisia tavoitteita ja työskentelytapoja.

Mediataide pääsee Oodissa vahvasti huomion kohteeksi. Avara tila ja mediakirjaston erinomaiset tekniset puitteet mahdollistavat mediataiteen esittämiselle ennenkokemattoman, kaikille avoimen ja saavutettavan yhteyden. Osa näyttelyn teoksista nähdään laajoina projisointeina Oodin aulan seinillä ja muutama tulee esille liikuteltaviin suurmonitoreihin.

Sarjan seuraava näyttely tuodaan Oodiin esille syksyllä 2019. Helsingin Taiteilijaseura tavoittelee Oodin näyttelyiden kautta mediataiteelle lisää näkyvyyttä ja taiteilijoille monipuolistuvia edellytyksiä taiteen tekemiseen. Taidelainaamotoiminnan puitteissa halutaan myös luoda uudenlaisia mahdollisuuksia mediataiteen levittämiselle ja teosvälitykselle.

 

Lauri Astala ja Elina Brotherus, LaMusica

2017, video, 6:55 min

Claudio Monteverdin Orfeo – oopperan (1607) La Musica-
hahmo on eräänlainen musiikin jumalatar, joka lähettää musiikin maailmalle ja samalla universaalin viestin hiljentyä, kuunnella ja avata korvat musiikille. Aaria loppuu hiljentymiseen: ”Yksikään lintu ei lennä näissä pensaikoissa – eikä kuulla yhdenkään laineen liplattavan – ja jokainen tuulenhenkäys pysäyttää kulkunsa.”
Kylmän kuunvalon, öisen taivaan ja rakennusten sisältä loistavan lämpimän valon sävyt
muistuttavat videoon rakennettua, valoa ja varjoa voimakkaasti korostavaa
chiaroscuroa, jonka esikuvina ovat ranskalaismaalari Georges De La Tourin
teokset. Lopussa, musiikin päätyttyä, valot syttyvät, verhot putoavat alas ja illuusio murtuu.

 

 

Pirjetta Brander, Birdie

2016, 2D animaatio, 2:20min

Animaatio kuvaa lintujen salaista elämää sadun ja luontodokumentin välimaastossa.

Ohjaus: Pirjetta Brander
Käsikirjoitus ja animaatio: Laura Palosaari
Musiikki: MaijaHynninen, urut: Susanne Kujala, naisääni: Tuuli Lindeberg, huilu: Hanna Kinnunen, klarinetti: Mikko Raasakka, piano: Anna Kuvaja, harppu: Lily-Marlene Puuseppä, elektroniikka: Maija Hynninen.Rahoitus: Elena Näsänen, Taike / media art Bird Productions 2016

 

Laura Kärki, Huhuu oot sä unohtanu mut?

2008, ääni-installaatio, kesto 3:39min

”Huhuu, oot sä unohtanu mut? -teoksen kautta pohdin sitä, kuinka ihmisen henkinen tila voi näkyä ikkunalaudalla joko nuukahtelevissa tai hyvin voivissa viherkasveissa. Jonni Roos kirjoittaa taiteilijatekstissään Vantaan taidemuseon OTTO-näyttelyn näyttelykatalogissa: Laura Kärki on kiinnostunut ihmisen ja hänen lähiympäristönsä vuorovaikutuksesta. Hän pohtii teoksissaan sitä, miten ihmisten sisäinen maailma heijastuu hänen tavaroissaan ja hänen kodissaan.”

 

KirsiMarja Metsähuone, Orange Morning Paper River

16 mm kokeellinen lyhyt elokuva, 6:35min

Absurdi kuin maailma tänään

Irrationaalinen ja unenomainen teos on kooste outoja kuvia, sanoja ja tajunnanvirtaa. Kaikki on totta eikä mikään ole kuitenkaan – vai onko? 16 mm filmiä on eri tavoin käsin työstetty ja muokattu sekä kirjaimellisesti tuhottu raaputtamalla ja maalaamalla filmiemulsiota sekä teippaamalla filmille mm. ruohoa, kukkia, lankaa, suolaa, pippuria, kirjain-, kuva- & sananauhoja. Täyden muodonmuutoksen kokenut käsitelty filmimateriaali on uudelleenkuvattu ja editoitu digitaalisesti.

Abstrakti ja kerroksellinen audiomaisema on luotu kahden ihmisen äänifragmenteista sekä rahinasta, kohinasta, rutinasta ja kitinästä, joka kuului moninkertaisista materiaalikerroksista epätasaiseksi ja paksuksi muuttuneen filmikelan pyöriessä filmieditointipöydässä.

 

Hanneriina Moisseinen, Birthday

2014, piirrosanimaatio, 2:56min

On kesä 1944 ja Karjalaa evakuoidaan. Samalla hetkellä kun lähtökäsky tulee, yksi talon lehmistä alkaa poikia.

 

Satu-Maria Suorajärvi, The Loss of Small Details

2018, video, 4 min 32 s 

”TheLoss of Small Details-videon lähtökohtana on ollut 100-vuotiaan talon valokuvaaminen 3D-skannauksella. 3D-skannaukseni ei ollut alkuun kovin onnistunutta, ja tallennetut kolmiulotteiset mallit olivat täynnä epätarkkuuksia ja reikiä. Silti minusta tuntui, että rikkonaiset kolmiulotteiset mallit olivat hyvä lähtökohta tulevalle teokselleni. En kokenut tarvetta korjailla niitä. Uudenlaisen tekniikan tuottamat virheet toimivat metaforana elämän hauraudelle sekä katoavaisuudelle. Työskentelyssäni digitaalinen kamera on vaihtunut vähitellen 3D-skanneriin. Kuvanveistäjänä olen pidempään ollut kiinnostunut 3D-tekniikoiden hyödyntämisestä kuvataiteissa. Olen pystynyt liikkumaan erilaisten kuvataiteen lajien välillä. Lopulliset teokseni ovat olleet digitaalisia valokuvia, veistoksia 3D-tulosteina tai VR-animaatioita.TheLoss of Small Details-videota varten olen rakentanut 3D-skannaamistani vanhan talon 3D-malleista VR (virtualreality) maailman, jota olen tallentanut videolle äänimaailman ja musiikin kera.Huoneet ja perhevideoihin tallentunut äänimaailma leijuvat avaruudessa kuin muistot mielessä.  Tilat väreineen, valoineen ja äänineen ilmestyvät, kunnes taas katoavat. Muistot virtaavat mielessä eikä mikään ole pysyvää.”

 

Jussi Twoseven, ALL CITY MOVEMENT

2018, videoinstallaatio

ALL CITY MOVEMENT – videoinstallaatio on saumattomasti luuppaava videoteos, jota voidaan esittää määrämättömän pitkään tai sille voidaan asettaa jokin esitysaika. Videoinstallaation on koostuu sarjasta katutaideteoksia, jotka on maalattu ympäri Brightonia keväällä 2018 osana Brighton Fringe Festivaalia.

Eläinaiheiset teokset ottavat kantaa ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Teokset muistuttavat siitä, että päätöksenteossa meidän ihmisten tulisi ottaa meitä ympäröivät asiat huomioon. Teosten ideana on valloittaa ihmisten asuttamat kaupungit eläinten haltuun – yksi eläin monessa paikassa (maalaukset), mutta todellisuudessa tästä muodostuukin haltuun ottava kokonaisuus (animaatio). Tämä heijastuu myös ihmisten tekemisiin; pieniä asioita monessa paikassa – toimiva kokonaisuus.

 

Lisätiedot:

Anna Puhakka, kulttuurituottaja, taiteilija -kuraattori, mediataiteilija

, 040 542 9934

Eeva Muona, taidelainaamo- ja näyttelyvastaava, Helsingin Taiteilijaseura ry

, 044 273 1306

KESKUSTAKIRJASTO OODI | www.oodihelsinki.fi

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
Avoinna ma–pe 8–22, la–su 10–20