Oodi mediataide

 

IMPULSSI – sykäys, ärsyke ja värähtely

Helsingin Taiteilijaseuran mediataidenäyttely, Keskustakirjasto Oodi (aula, 1. krs)

26.10. – 12.11.2019

Maaretta Caselius | Mari Mäkiö | Anna Nykyri | Nina-Maria Oförsagd | Sara Pathirane | Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -ryhmä (Kira O’Reilly, Mari Keski-Korsu, Heather Barnett, Antye ja Lumi Greie-Ripatti, Avner Peled, Antti Tenetz and Martin Malthe Borch)

Näyttelyn on tuottanut Helsingin Taiteilijaseura, kuraattoreina Eeva Muona ja Anna Puhakka

  • Avajaiset perjantaina 25.10.2019 klo 18-20, Maijansali (Oodi 1. krs). 
  • Avajaisten screening: Maijansalin valkokankaalla nähdään avautuvan IMPULSSI näyttelyn teokset (kts. teosten esittely alla) sekä kevään 2019 Oodi Mediataide kokonaisuus: Lauri Anttila ja Elina Brotherus – LaMusica, Pirjetta Brander – Birdie, Laura Kärki – Huhuu oot sä unohtanu mut, KirsiMarja Metsähuone –  Orange Morning Paper River, Hanneriina Moisseinen – Syntymäpäivä, Satu-Minna Suorajärvi – The Loss of Small Details, Jussi TwoSeven – All City Movement.

Näyttelykokonaisuus sukeltaa Impulssi-teemaan tutkien ja kyseenalaistaen ihmisen kehollisuutta, aistivaraisia kokemuksia ja yhteiskunnallisia valtamääritteitä. Monitaiteellinen ja -tieteellinen yhteistyö on teoksissa vahvasti läsnä ja keskeinen osa monen näyttelyssä esillä olevan taiteilijan työskentelyä. Impulssi valtaa Oodin aulan suuret projisointipinnat ja levittäytyy tilaan myös monitorinäytölle sekä alttarimaisen ääni-installaation muotoon.

Anna Nykyrin Shifting -lyhytelokuva seuraa kolmea tanssitaiteilijaa, joiden unelmat ammattitanssijan urasta ovat muokkaantuneet ja osittain murskautuneet, mutta tarve kehollisesti ilmaista omaa minuutta lähtee solutasolta. Sama välttämättömyyden aspekti on havaittavissa Nina-Maria Oförsagdin äänettömässä Future Instrument -teoksessa, jossa musiikin luomisen prosessi muuntuu tekoälyn kehityksen kautta aineettomaksi kokemukseksi.

Sara Pathiranen (Poppies), Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -ryhmän (Herding) ja Mari Mäkiön (Pimeän ääni) -teoksissa geologisen paikan kokemukset heijastelevat laajempaa mielikuvaa yhteisöllisyydestä sekä lajienvälisestä ja lajikohtaisesta vaikuttavuudesta. Teosten improvisatorinen yhteys ihmisten ja paikkojen välillä kuvataan aistivaraisena kokemuksena, joka ohjaa yhteiskunnallista toimintaamme. Maaretta Caseliuksen animaatiossa Sorrow, taiteilija pohtii kuinka ihmisen kehitys ja käyttäytyminen koettelee ekosysteemiemme rajoja. Teoksessa merieläinten herkeämättömät katseet lävistävät näytön katsojan seuratessa miten merenalainen maailma hitaasti, mutta varmasti häviää.

Impulssi on toinen osa Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteen näyttelyiden sarjaa Keskustakirjasto Oodissa. Helsingin Taiteilijaseuran ja Oodin näyttely-yhteistyö saa jatkoa myös vuonna 2020. Helsingin Taiteilijaseura tavoittelee Oodin näyttelyiden kautta mediataiteelle lisänäkyvyyttä ja taiteilijoille monipuolisia, kansainvälistyviäkin edellytyksiä taiteen tekemiseen. Samalla Taidelainaamotoiminnan puitteissa luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia mediataiteen teosvälitykselle.

Näyttelyn taiteilijat ja teokset

 

Maaretta Caselius, Sorrow

2018, Videoinstallaatio, 12:31min

Äänimaisema Esa Kotilainen

Merten tilaa pohtiva, katsojaansa herättelevä videoinstallaatio Sorrow rakentuu kolmesta merieläinaiheisesta maalauksesta. Jokainen hahmoista katsoo suoraan kohti ja pysyy paikallaan. Videon hahmot alkavat peittyä kerros kerrokselta kun maalausten päälle valuu öljyväriä; vähitellen näkymä peittyy kokonaan.

Visuaalinen vedenalainen maailma on yhtä äänen kanssa. Kotilaisen sävellys – joka pitää sisällään vedenalaisia äänityksiä – kertoo syvällisen, melankolisen äänimaisemansa myötä samaa tarinaa kuin teoksen visuaalinen ilmaisu.

 

Mari Mäkiö, Pimeän ääni

2016, Ääniteos, 9:39min

Pimeän ääni tuo kuultavaksi vihjeitä paikasta, joka sijaitsee Akiyoshidain luonnonpuistossa Japanissa. Akiyoshidai oli 300 miljoonaa vuotta sitten osa koralliriuttaa ja alueen karsikivimuodostelmat ovat seurausta sadeveden ajan kuluessa liottamasta kalkkikivestä. Akiyoshidain alueella on yli 400 pohjaveden muovaamaa kalkkikiviluolaa, joista yksi suurimmista on nimeltään Kagekiyodo. Luolissa on täysin pimeää ja tilaa pystyy havaitsemaan vain kuulo- ja tuntoaistin perusteella.

Pimeän ääni on binauraalisilla mikrofoneilla äänitetty matka Kagekiyodo-luolan läpi. Ääniteos on toteutettu yhdessä Akiyoshidain alueella asuvien ihmisten kanssa. Pimeässä luolassa oleskelun seurauksena syntyi pimeyden kokemusta kuvaavista onomatopoeettisista sanoista ja äänteistä äänimaisema, jossa luolan omat äänet yhdistyvät improvisoituun ihmisäänten kuoroon. Japanin kielessä yleiset onomatopoeettiset sanat ovat ääntä muistuttavia tai jäljitteleviä sanoja tai äänteitä ja niitä käytetään myös kuvaamaan ei-äänellisiä käsitteitä, kuten pimeyttä. Teos on tuotettu taiteilijaresidenssissä Akiyoshidai International Art Villagessa Japanissa.

 

Anna Nykyri, Shifting

2019, Lyhytelokuva, 15:15min

Shifting on lyhyt dokumentaarinen tanssielokuva kolmesta naisesta, joiden suurin unelma on työskennellä ammattitanssijana New Yorkissa. Olosuhteiden pakosta (loukkaantumiset, resurssien puute ja alan kilpailuhenkisyys) unelmat kuitenkin muuttavat muotoaan.

Mutta tanssi jää, sillä se ei päästä heitä otteestaan.

 

 

Nina-Maria Oförsagd, Future Instrument

2019, Video, 2:54min

Performance, Sergio Castrillón

Teos on osa teos-kokonaisuutta Verge, joka käsittelee ajatuksia kehosta, kosketuksesta, tekoälystä, luomisesta ja luopumisesta – muutoksesta.

Future instrument leikkii ajatuksella, että tulevaisuudessa myös soitinta voidaan koskettaa virtuaalisesti. Videossa sellisti ja performanssitaiteilija Sergio Castrillón improvisoi ilman instrumenttiaan.

Teoskokonaisuus Verge on nähtävillä kokonaisuudessaan Nina-Maria Oförsagdin näyttelyssä Galleria Katariinassa (Kalevankatu 16, Helsinki) 21.10.–10.11.2019.

 

Sara Pathirane, Poppies

Sarjasta Ground Beneath Her Feet

2019, video, 30min

Poppies (2019) syntyi yhdessä vietetystä ajassa villiunikkojen seassa oliivilehdossa orgaanisena dialogina Sara Pathiranen ja koreografien Laura Pietiläisen (Michaela – The Queen of Fucking Everything) ja Suvi Tuomisen kanssa. Villiunikot ovat ottaneet lehdon valtaansa loistaen kirkkaina hopeanvihreitä puita vasten.

Poppies on osa Sara Pathiranen pitkäaikaista teossarjaa The Ground Beneath Her Feet.
”Kunnioittaen naisia, jotka asuttavat tämän maan meidän jalkojemme alla. Kunnioittaen luonnon elementtejä, jotka ovat sekä herkkiä että voimakkaita. Kunnioittaen ihmisen ja luonnon liikettä.”

”Paying respect to those ladies who inhabit this planet beneath our feet.. Paying respect to those elements of nature which are fragile yet strong. Paying respect to the movement of human body and nature.”

 

 

Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -group, Herding

Kira O’Reilly, Mari Keski-Korsu, Heather Barnett, Antye and Lumi

Greie-Ripatti,  Avner Peled, Antti Tenetz and Martin Malthe Borch

2018, video, 4:52min

Herding is a video piece based on work done by ’Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities)’ group as a part of Bioart Society’s ’Field Notes 2018 – Ecology of Senses’ in Kilpisjärvi. During their time in Kilpisjärvi, the group conducted several exercises on how to experience the location and its’ ecosystem as a human herd. In these experiments, communication with words and talking, was not allowed and the members were encouraged to stay aware where the herd was. Instinctively, the herd wandered in searching food, then rested and lastly, played.

 

In English

IMPULSE – the pulse, stimulus and vibration

Helsinki Artists’ Association Media Art Exhibition

Oodi Central Library (Lobby, ground floor)

26.10. – 12.11.2019

Maaretta Caselius | Mari Mäkiö | Anna Nykyri | Nina Oförsagd | Sara Pathirane | Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -ryhmä (Kira O’Reilly, Mari Keski-Korsu, Heather Barnett, Antye and Lumi Greie-Ripatti, Avner Peled, Antti Tenetz and Martin Malthe Borch)

This exhibition has been produced by the Helsinki Artists’ Association, curated by Eeva Muona and Anna Puhakka.

  • Exhibition preview, Friday 25.10.2019 from 6pm to 8pm, Maijansali, Oodi (ground floor)

The Impulse exhibition delves into the theme by exploring and investigating human physicality, sensory experiences and societal modifiers of power. Multidisciplinary collaborations are present in many of the artworks and at the core of the artists’ practices. The Impulse exhibition expands throughout the Oodi lobby and ground floor areas, from the large projection surfaces to a freestanding screen and even manifests as an altar-like sound installation.

The short documentary film Shifting by Anna Nykyri, follows three dancers whose dreams of becoming professional dancers have been modified and partially crushed, but whose need to express themselves through the physicality of dance is cellular. The same aspect of immediacy can be sensed in Nina-Maria Oförsagd’s silent video installation Future Instrument, where the process of creating music has been transformed through the development of AI and turned into an ephemeral and intangible experience.

The artworks by Sara Pathirane (Poppies), the Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities)- group (Herding) and Mari Mäkiö (Sound of Darkness) investigate the idea of geologically prescribed space and reflect on ideas of communal, as well as interspecies and species-specific influences. The improvisational connection between humans and geological spaces in these artworks are portrayed as sensory dependent experiences, which guide and affect societal action. In the animation, Sorrow by Maaretta Caselius, the artist reflects on how human development and behavior pushes the boundaries of our ecosystems. The stares of sea creatures penetrate the screen, as the human viewer gazes on, watching as the underwater world slowly, but surely disappears.

Impulse is the second part of a series of media art exhibitions, produced by the Helsinki Artists’ Association at the Helsinki Central Library Oodi. The exhibition collaboration will continue in 2020. The Helsinki Artists’ Association seeks to increase the visibility of media art and to provide artists with versatile and internationally interesting conditions to present their art. Simultaneously, within the framework of the Helsinki Artists’ Associations Art Lending Service, new opportunities are being created for all audiences to purchase media art artworks.

 

Lisätiedot:

Anna Puhakka, , 040 542 9934

Eeva Muona, , 044 273 1306

 

KESKUSTAKIRJASTO OODI | www.oodihelsinki.fi

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Avoinna ma–pe 8–22, la–su 10–20

 

HELSINGIN TAITEILIJASEURA | www.helsingintaiteilijaseura.fi

TAIDELAINAAMO, Rikhardinkadun kirjasto | www.taidelainaamo.fi

 

 

_________________________________________________________________________

 

Aiempi mediataiteen näyttely Oodissa: tiedote 4/2019

 

Helsingin Taiteilijaseura tuo mediataiteen Oodiin

Helsingin Taiteilijaseura avaa mediataiteen näyttelyiden sarjan Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Ensimmäinen näyttely nähdään Oodin aulatilassa 18.4. –12.5.2019.

Näyttelyn taiteilijat ovat Lauri Astala ja Elina Brotherus (video), Pirjetta Brander (animaatio), Laura Kärki (ääni-installaatio), KirsiMarja Metsähuone (kokeellinen lyhytelokuva), Hanneriina Moisseinen (piirrosanimaatio), Satu-Minna Suorajärvi (video) ja Jussi Twoseven (videoinstallaatio).

Helsingin Taiteilijaseura edustaa yli 800 helsinkiläistä kuvataiteilijaa ja jäsenistöön kuuluu myös lukuisa joukko aktiivisia ja ajankohtaisia mediataiteen edustajia. Jäsentaiteilijoille suunnatun avoimen haun kautta saatiin esille kattava näkymä mediataiteen kirjoa. Oodin näyttelykokonaisuuden kuraattoreina toimivat Anna Puhakka ja Eeva Muona Helsingin Taiteilijaseurasta. Näyttelyyn valittiin seitsemän itsenäistä teosta, joita ei yhdistä määritelty teema, vaan ne pikemminkin edustavat erilaisia visuaalisia tavoitteita ja työskentelytapoja.

Mediataide pääsee Oodissa vahvasti huomion kohteeksi. Avara tila ja mediakirjaston erinomaiset tekniset puitteet mahdollistavat mediataiteen esittämiselle ennenkokemattoman, kaikille avoimen ja saavutettavan yhteyden. Osa näyttelyn teoksista nähdään laajoina projisointeina Oodin aulan seinillä ja muutama tulee esille liikuteltaviin suurmonitoreihin.

Sarjan seuraava näyttely tuodaan Oodiin esille syksyllä 2019. Helsingin Taiteilijaseura tavoittelee Oodin näyttelyiden kautta mediataiteelle lisää näkyvyyttä ja taiteilijoille monipuolistuvia edellytyksiä taiteen tekemiseen. Taidelainaamotoiminnan puitteissa halutaan myös luoda uudenlaisia mahdollisuuksia mediataiteen levittämiselle ja teosvälitykselle.

 

Lauri Astala ja Elina Brotherus, LaMusica

2017, video, 6:55 min

Claudio Monteverdin Orfeo – oopperan (1607) La Musica-
hahmo on eräänlainen musiikin jumalatar, joka lähettää musiikin maailmalle ja samalla universaalin viestin hiljentyä, kuunnella ja avata korvat musiikille. Aaria loppuu hiljentymiseen: ”Yksikään lintu ei lennä näissä pensaikoissa – eikä kuulla yhdenkään laineen liplattavan – ja jokainen tuulenhenkäys pysäyttää kulkunsa.”
Kylmän kuunvalon, öisen taivaan ja rakennusten sisältä loistavan lämpimän valon sävyt
muistuttavat videoon rakennettua, valoa ja varjoa voimakkaasti korostavaa
chiaroscuroa, jonka esikuvina ovat ranskalaismaalari Georges De La Tourin
teokset. Lopussa, musiikin päätyttyä, valot syttyvät, verhot putoavat alas ja illuusio murtuu.

 

 

Pirjetta Brander, Birdie

2016, 2D animaatio, 2:20min

Animaatio kuvaa lintujen salaista elämää sadun ja luontodokumentin välimaastossa.

Ohjaus: Pirjetta Brander
Käsikirjoitus ja animaatio: Laura Palosaari
Musiikki: MaijaHynninen, urut: Susanne Kujala, naisääni: Tuuli Lindeberg, huilu: Hanna Kinnunen, klarinetti: Mikko Raasakka, piano: Anna Kuvaja, harppu: Lily-Marlene Puuseppä, elektroniikka: Maija Hynninen.Rahoitus: Elena Näsänen, Taike / media art Bird Productions 2016

 

Laura Kärki, Huhuu oot sä unohtanu mut?

2008, ääni-installaatio, kesto 3:39min

”Huhuu, oot sä unohtanu mut? -teoksen kautta pohdin sitä, kuinka ihmisen henkinen tila voi näkyä ikkunalaudalla joko nuukahtelevissa tai hyvin voivissa viherkasveissa. Jonni Roos kirjoittaa taiteilijatekstissään Vantaan taidemuseon OTTO-näyttelyn näyttelykatalogissa: Laura Kärki on kiinnostunut ihmisen ja hänen lähiympäristönsä vuorovaikutuksesta. Hän pohtii teoksissaan sitä, miten ihmisten sisäinen maailma heijastuu hänen tavaroissaan ja hänen kodissaan.”

 

KirsiMarja Metsähuone, Orange Morning Paper River

16 mm kokeellinen lyhyt elokuva, 6:35min

Absurdi kuin maailma tänään

Irrationaalinen ja unenomainen teos on kooste outoja kuvia, sanoja ja tajunnanvirtaa. Kaikki on totta eikä mikään ole kuitenkaan – vai onko? 16 mm filmiä on eri tavoin käsin työstetty ja muokattu sekä kirjaimellisesti tuhottu raaputtamalla ja maalaamalla filmiemulsiota sekä teippaamalla filmille mm. ruohoa, kukkia, lankaa, suolaa, pippuria, kirjain-, kuva- & sananauhoja. Täyden muodonmuutoksen kokenut käsitelty filmimateriaali on uudelleenkuvattu ja editoitu digitaalisesti.

Abstrakti ja kerroksellinen audiomaisema on luotu kahden ihmisen äänifragmenteista sekä rahinasta, kohinasta, rutinasta ja kitinästä, joka kuului moninkertaisista materiaalikerroksista epätasaiseksi ja paksuksi muuttuneen filmikelan pyöriessä filmieditointipöydässä.

 

Hanneriina Moisseinen, Birthday

2014, piirrosanimaatio, 2:56min

On kesä 1944 ja Karjalaa evakuoidaan. Samalla hetkellä kun lähtökäsky tulee, yksi talon lehmistä alkaa poikia.

 

Satu-Maria Suorajärvi, The Loss of Small Details

2018, video, 4 min 32 s 

”TheLoss of Small Details-videon lähtökohtana on ollut 100-vuotiaan talon valokuvaaminen 3D-skannauksella. 3D-skannaukseni ei ollut alkuun kovin onnistunutta, ja tallennetut kolmiulotteiset mallit olivat täynnä epätarkkuuksia ja reikiä. Silti minusta tuntui, että rikkonaiset kolmiulotteiset mallit olivat hyvä lähtökohta tulevalle teokselleni. En kokenut tarvetta korjailla niitä. Uudenlaisen tekniikan tuottamat virheet toimivat metaforana elämän hauraudelle sekä katoavaisuudelle. Työskentelyssäni digitaalinen kamera on vaihtunut vähitellen 3D-skanneriin. Kuvanveistäjänä olen pidempään ollut kiinnostunut 3D-tekniikoiden hyödyntämisestä kuvataiteissa. Olen pystynyt liikkumaan erilaisten kuvataiteen lajien välillä. Lopulliset teokseni ovat olleet digitaalisia valokuvia, veistoksia 3D-tulosteina tai VR-animaatioita.TheLoss of Small Details-videota varten olen rakentanut 3D-skannaamistani vanhan talon 3D-malleista VR (virtualreality) maailman, jota olen tallentanut videolle äänimaailman ja musiikin kera.Huoneet ja perhevideoihin tallentunut äänimaailma leijuvat avaruudessa kuin muistot mielessä.  Tilat väreineen, valoineen ja äänineen ilmestyvät, kunnes taas katoavat. Muistot virtaavat mielessä eikä mikään ole pysyvää.”

 

Jussi Twoseven, ALL CITY MOVEMENT

2018, videoinstallaatio

ALL CITY MOVEMENT – videoinstallaatio on saumattomasti luuppaava videoteos, jota voidaan esittää määrämättömän pitkään tai sille voidaan asettaa jokin esitysaika. Videoinstallaation on koostuu sarjasta katutaideteoksia, jotka on maalattu ympäri Brightonia keväällä 2018 osana Brighton Fringe Festivaalia.

Eläinaiheiset teokset ottavat kantaa ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Teokset muistuttavat siitä, että päätöksenteossa meidän ihmisten tulisi ottaa meitä ympäröivät asiat huomioon. Teosten ideana on valloittaa ihmisten asuttamat kaupungit eläinten haltuun – yksi eläin monessa paikassa (maalaukset), mutta todellisuudessa tästä muodostuukin haltuun ottava kokonaisuus (animaatio). Tämä heijastuu myös ihmisten tekemisiin; pieniä asioita monessa paikassa – toimiva kokonaisuus.

 

Lisätiedot:

Anna Puhakka, kulttuurituottaja, taiteilija -kuraattori, mediataiteilija

, 040 542 9934

Eeva Muona, taidelainaamo- ja näyttelyvastaava, Helsingin Taiteilijaseura ry

, 044 273 1306

KESKUSTAKIRJASTO OODI | www.oodihelsinki.fi

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
Avoinna ma–pe 8–22, la–su 10–20