HAA Galleria

TRACES – Interaktiivinen leikkikenttä | Interactive Playground
29.10.-21.11.2020

TRACES – Interaktiivinen leikkikenttä
Helsingin Taiteilijaseuran mediataidenäyttely, HAA Galleria, Suomenlinna 1 C

Paweł Janicki | Tomasz Mirt | Sebastian Siepietowski | Małgorzata Sikorska

TRACES– mediataiteen näyttely tuo Helsingin Taitelijaseuran HAA Galleriaan lapsille ja nuorille suunnatun interaktiivisen leikkikentän. Näyttelyn teokset näyttävät meille jälkiä, joita jätämme ympäristöön sekä lisäävät luonnon läsnäoloa arjessamme. Teokset antavat meille eväitä luonnon tuntemiseen ja nostavat tietoisuutta kuinka tärkeä luonto meille on. Olemme nuorena vastaanottavaisia ympäröivälle maailmalle ja alamme muodostaa luontosuhdettamme.

TRACES on osa WRO Media Art Centerin kehittyvää Interactive Playground -näyttelykokonaisuutta, ja siinä on otettu huomioon kasvatuksellisuus, sosiaaliset lähtökohdat sekä estetiikka. Näyttely koostuu vuorovaikutteisista teoksista ja mediainstallaatioista, jotka ovat suunnitelleet Paweł Janicki, Tomasz Mirt, Sebastian Siepietowski ja Małgorzata Sikorska, joka on vastannut myös konseptoinnista ja koordinoinnista. Visuaalisen identiteetin näyttelylle on luonut Malwina Hajduk.

Tomas Mirtsin huolella tehdyistä kenttätallenteista voimme kuulla ääniä eri puolilta maailmaa. THE QUEST FOR SOUND -teoksen haaste on tunnistaa mistä ääni tulee, ja mikä tai kuka on äänen tuottanut. Näyttelyn teema mielessä pitäen toteutettu THE NOISE AND THEN THE FOREST -installaatio on Paweł Janickin, Sebastian Siepietowskin ja Małgorzata Sikorskan yhteistyön tulos. Teos reagoi yleisön tuottamaan huminaan, joka saa kasvit kasvamaan! Osana näyttelyä on julkaisuja ympäristönsuojelusta, luonnon tuntemisesta ja metsäntarinoita.

Näyttelyn on tuottanut WRO Art Center ja se esitetään yhteistyössä Helsingin Taitelijaseuran kanssa.

TRACES-mediataidenäyttely jatkaa kestävän taidetuotannon ja nykytaiteen esittämisen tarkastelua. Näyttelyn teokset ovat osa Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteen yhteistyötä WRO Center for Media Art Foundation:n kanssa. Yhteistyöllä etsitään tapoja kestävämpään taidetuotantoon ja nykytaiteen esittämiseen. Miten kuvataide voisi vastata pyrkimyksiin kestävästä elämästä ja olla hiilineutraalia? Miten taide voi näyttää suuntaa kestävän kehityksen osalta? Organisaatioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella sekä yhdessä luomalla pyritään kohti uudenlaista kestävyyttä.

Yhteistyöprojekti on osa Helsingin Taiteilijaseuran vetämää HAA Europe -hanketta, joka on käynnissä vuosina 2020–2022. Hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki sekä Taiteen edistämiskeskus. WRO Centre for Media Art Foundation on julkinen instituutio, jonka toimintaa tukevat Wrocławin kaupunki sekä Puolan kulttuuri- ja kansallisperintöministeriö.

Lisätiedot: Elisa Paakkonen , 050 5503811


 

TRACES – Interactive Playground
Helsinki Artists’ Association Media Art Exhibition, HAA Gallery, Suomenlinna 1 C
29 October–21 November 2020

Paweł Janicki | Tomasz Mirt | Sebastian Siepietowski | Małgorzata Sikorska

The TRACES exhibition brings interactive playground for children and young people to Helsinki Artists’ Association HAA Gallery in Suomenlinna. The pieces on display at the exhibition are designed to help us track traces of the natural environment and reduce the deficit of nature in our everyday lives. As children, we are particularly receptive to the world around us and we learn to relate to our surroundings. The program of TRACES features a selection of artworks which will give us an opportunity to feel nature, raising our consciousness of how precious nature is and how early we should start forming proper attitudes to it.

TRACES is part of WRO Media Art Center’s developing Interactive Playground Project and it considers aesthetic, educational and social aspects. The exhibition consists interactive pieces and installations that have been created by Paweł Janicki, Tomasz Mirt, Sebastian Siepietowski and Małgorzata Sikorska, whos’s work the concept and coordination has been. Visual identity for the TRACES exhibition is by Malwina Hajduk.

In the purpose-designed, dedicated setting, we can listen to Tomasz Mirt’s field recordings made in various corners of the world. In THE QUEST FOR SOUND, the challenge is to figure out where the sounds come from and who/what produces them. With the exhibition in mind, Paweł Janicki in collaboration with Małgorzata Sikorska and Sebastian Siepietowski developed an interactive installation called THE NOISE AND THEN THE FOREST, which responds to the audience-generated humming. The show is accompanied by ample publications on environmental protection, knowledge of nature and sylvan stories. The exhibition is produced by WRO Art Center and it’s presented with Helsinki Artists’ Association.

TRACES exhibition continues the examination of sustainable art production and contemporary art presentation
The exhibition is part of the Helsinki Artists’ Association media art collaboration with the WRO Center for Media Art Foundation. The collaboration explores ways in which art production and the presentation of contemporary art could be more sustainable. How can fine arts respond to the aspirations of a sustainable life and being carbon neutral? How art can lead the way to sustainable development? Border-crossing co-operation and interaction between organisations aim towards a new kind of sustainability.

The collaboration is part of the HAA Europe project that is led by the Helsinki Artists’ Association during 2020–2022. HAA Europe is funded by the City of Helsinki and the Arts Promotion Centre Finland. The WRO Center for Media Art Foundation is a public institution whose activities are supported by the City of Wrocław and the Ministry of Culture and National Heritage. The WRO Center for Media Art Foundation is one of the HAA Europe project partners.

For further information:
Elisa Paakkonen , 050 5503811

Lisätiedot: Elisa Paakkonen , 050 5503811