HAA Galleria

TRACK – PallasArt Estonia Group
26.11.-19.12.2020

TRACK

26.11–19.12.2020

Heli Tuksam, Sirje Petersen, Tuuli Puhvel, Niina Freiberg, Per William Petersen, Eero Ijavoinen, Kaspar Tamsalu.

Torstaina 26.11. Helsingin Taiteilijaseuran HAA Galleriassa aukeaa virolaisen PallasArt Estonia Group -taiteilijaryhmän yhteisnäyttely TRACK – PallasArt Estonia Group. Näyttelyssä esitellään Heli Tuksamin, Sirje Petersenin, Tuuli Puhvelin, Niina Freibergin, Per William Petersenin, Eero Ijavoisen ja Kaspar Tamsalun pääosin uusia maalauksia ja veistoksia. Ryhmän nimen ”Pallas” viittaa Tarton korkeakouluun Pallas University of Applied Sciences, johon kaikilla näyttelyn taiteilijoilla on jokin yhteys. Taiteilijat ovat kaikki nykyään myös Tarton Taiteilijaseuran jäseniä.

TRACK-näyttelyn kaikki seitsemän taiteilijaa työstävät taiteellaan suhdettaan itseensä ja ympäristöönsä. Näyttelyn nimen voi taiteilijoiden mukaan tulkita vapaasti tai nähdä viittaavan muistoihin, menneisyyteen, ekologiseen jalanjälkeen tai tunteeseen. Ryhmän taiteilijat ovat järjestäneet useita yhteisiä näyttelyitä ja pitäneet kukin lukuisia yksityisnäyttelyitä. Heidän teoksiaan on esitelty näyttelyissä mm. Saksassa, Tšekissä, Liettuassa ja Tanskassa. Suomessa heillä on aiemmin ollut yhteisnäyttelyt Tampereella ja Imatralla.

Heli Tuksam, taidemaalari ja lasitaidemaalari, on toiminut ammattitaiteilijana vuodesta 1985, jolloin hän valmistui Viron Taideakatemiasta. Tuksamin näyttelyteokset perustuvat ajatuksiin luonnosta ja elämän herkkään tasapainoiluun.

Sirje Petersen, taidemaalari ja kuvataideopettaja, aloitti taiteellisen uransa esittävällä ja abstraktilla taiteella 1980-luvulla, minkä jälkeen hänestä on tullut tunnettu taidemaalari Virossa. Näyttelyn teoksilla Petersen jatkaa taiteellista itsetutkiskeluaan.

Tuuli Puhvel, taidemaalari ja lasitaidemaalari, lähestyy taidetta seikkailuna, jonka lopputulosta ei aluksi tiedä. Näyttelyssä esitellään Puhvelin akvarelleja.

Niina Freiberg, taidemaalari ja kuvataideopettaja, työstää taiteellaan näkemiään asioita sekä runollisia ajatuksia. HAA Galleriaan hän tuo tussiteoksiaan.

Kaspar Tamsalu, maalari, valmistui Pietarin Taideakatemiasta 2012 ja Viron Taideakatemiasta 2015. Tamsalu tutkii taiteellaan ympäristöään, ja näyttelyn teokset ovat tulkintoja taiteilijan lähiympäristöstä.

Per William Petersen, tanskalainen kuvataiteilija, on työskennellyt Virossa taiteilijana vuodesta 2006 ja on Viron Taiteilijaseuran, Tarton Taiteilijaseuran ja Virolaisten Kuvanveistäjien Liiton jäsen. Petersen työskentelee monitaiteellisesti, mutta HAA Galleriaan hän tuo veistoksiaan.

Eero Ijavoinen, taidemaalari ja kuvanveistäjä, valmistui Tallinnassa taideopettajaksi. HAA Galleriassa esitellään Ijavoisen luontoa abstraktisti kuvaavia maalauksia sekä eläviin hahmoihin perustuvia veistoksia.

 

On Thursday 26.11 the exhibition TRACK – PallasArt Estonia Group opens in Helsinki Artists’ Association’s HAA Gallery to present the works of the Estonian artist group PallasArt Estonia. Displayed are mainly new paintings and sculptures by Heli Tuksam, Sirje Petersen, Tuuli Puhvel, Niina Freiberg, Per William Petersen, Eero Ijavoinen and Kaspar Tamsalu. ”Pallas” in the group name refers to Pallas University of Applied Sciences, to which all the presented artists are somehow connected. The artists are also all members of Tartu Artists’ Union.

The art of all seven artists in TRACK explore the relation to the self and the environment. The exhibition title may according to the artists be interpreted freely, or be understood to reflect memories, the past, the ecological footprint or emotion. The artist group has organised many group exhibitions and each several private exhibitions. Their works may be seen in inter alia Germany, the Check Republic, Lithuania and Denrmak. In Finland, PallasArt Estonia Group has previously shown their works in Tampere and Imatra.

Heli Tuksam, painter and stained glass artist, has worked as a professional artist since 1985, when she graduated from the Estonian Art Academy. In TRACK, Tuksam’s works build on thoughts about nature and the sensitive balance of life.

Sirje Petersen, painter and arts educator, began her artistic career in the 1980s with figurative and abstract art, and has since become a known painter in Estonia. With the displayed works Petersen continutes her exploration of herself.

Tuuli Puhvel, painter and stained glass artist, approaches art as an adventure, which result is not initially known. The exhibition shows Puhvel’s watercolours.

Niina Freiberg, painter and arts educator, expresses poetic thoughts and things she has seen. To HAA Gallery she brings works in ink.

Kaspar Tamsalu, painter, graduated from the Russian Repin Institute in 2012 and the Estonian Art Academy in 2015. Tamsalu observes the environment and the displayed works particularly express the artist’s own neighbourhood.

Per William Petersen, a Danish visual artist, has worked as an artist in Estonia since 2006 and is the member of the Estonian Artists’ Assocation, Tartu Artists’ Union and the Estonian Sculptures’ Union. Petersen works across the arts; to HAA Gallery he brings sculptures.

Eero Ijavoinen, painter and sculptor, is an arts educator schooled in Tallinn. HAA Gallery presents Ijavoinen’s abstract paintings of nature and sculptures based on living creatures.