HAA Galleria

Sini Kähönen ja Jenna Kähönen: CARNIVORE 
4.2.-27.2.2021

Sini Kähönen: Suolisto

Galleriassa on helmikuussa kaksi näyttelyä: Sini Kähösen ja Jenna Kähösen CARNIVORE sekä Matilda Palmun Fantastical Creatures in the Sexotic Garden.

 

Carnivore on Jyväskylästä kotoisin olevien taiteilijoiden, Sini ja Jenna Kähösen yhteisnäyttely.  

Carnivore-sarja tutkii ristiriitaa ihmisyyden ja lihan välillä. Siinä missä ihminen on läpi historian yritetty määritellä ei-eläimellisenä, mystisenä ja rationaalisena olentona, sarjan akvarelliteokset todistavat tuota teesiä vastaan: olemme lihaa ja vain lihaa. Arvaamattomia näkökulmia lihallisuuden ja estetiikan kysymykset saavat langasta, joka pitkin sarjaa luo omaa elämäänsä teosten pintoihin. 

Jenna Kähönen suosii akryylitekniikan kerroksellisuutta, kun taas Sini Kähönen luo akvarellien avulla kepeyden ja hetkellisyyden vaikutelman. Molemmat taiteilijat tutkivat kysymyksiä kehollisuudesta ja sen kauneudesta ja palaavat sukunsa naisten käsityöläisjuurille käyttämällä töissään lankaa ja pitsiä.

Sini Kähösen tarjoamat läpileikkaukset henkivät lihan mystiikkaa, mielen ja sielun täydellistä poissaoloa. Peratuksi tulemisen tunnetta lieventää kuitenkin punaisten sävyjen harmonia, joka saa rauhassa hengittää omaa akvarellielämäänsä valkeassa tilassa. Teokset nostavat esille kauneuden ja vastenmielisyyden ristiriidan, kun ihminen paljastetaan elin kerrallaan, siististi sommiteltuna. Katsojalle avautuu ikkuna fyysiseen introspektioon, jossa minuus ja liha tulevat yhdeksi.   

Sini Kähösen porautuessa ihon alle Jenna Kähönen tarkastelee pinnanulkoisia elementtejä. Vaikka maalausten hahmot sykertyvät suojaamaan itseään ulkomaailman katseilta, heidän kehojensa pinta on kaikki, mitä katsoja näkee. Iholta hahmottuva hento pitsikuvio tuo samanaikaisesti mieleen sekä mummolan nostalgiset pöytäliinat että lihakudoksen säännölliset kiemurat. Näin pitsi muuttuu kauniista ambivalentiksi, liha karusta nostalgiseksi ja käsityön perinne lihalliseksi todellisuudeksi.

 


Matilda Palmu: Fantastical Creatures in the Sexotic Garden
4.-27.2.2021

Matilda Palmu: Ameba – this is how I feel ja Tulipsi aka snailflower
Kuvaaja/Photographer: Tiina Palm

Galleriassa on helmikuussa kaksi näyttelyä: Sini Kähösen ja Jenna Kähösen CARNIVORE sekä Matilda Palmun Fantastical Creatures in the Sexotic Garden.

 

Näin unta ihmeellisestä paikasta, jossa kukki kaikki maailman kukat kaikissa maailman väreissä. Tuossa värikkäässä ja iloisessa paikassa olin ihmeellinen otus. Minulla oli ihmeelliset kädet ja ihmeelliset jalat ja olin kauttaaltaan kukkien peitossa. Minua ympäröivät muut ihmeelliset otukset, mitä ihmeellisimmissä muodoissaan. Jotkut otukset muuttivat koko ajan muotoaan aivan kuin ne olisivat nestemäisiä. Jotkut otukset muistuttivat etäisesti ihmisen ruumiin osia, aivan kuin olisin nähnyt kävelevän silmän! Jotkut otukset eivät muistuttaneet yhtään mitään aiemmin näkemääni. Meitä oli kaikenlaisia, toinen toistaan ihmeellisempiä ja erilaisempia otuksia. Tunsin syvää yhteenkuuluvuutta ja rauhaa. Minun oli hyvä olla siellä, täällä ja tuolla. Olin vain, muiden kanssa.

Fantastical creatures in the sexotic garden​ -näyttely kertoo identiteetistä, seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja itsensä löytämisen ilosta​.​ Näyttely on värien ilotulittelua, pala fantasiaa, leikkisä ja humoristinen katsaus taiteilijan mielenmaisemaan. Teoskokonaisuus koostuu jacquard-kankaista, käsin tuftatuista ryijyistä ja maalauksista.

Matilda Palmu (synt. 1986) on Helsingissä työskentelevä feministinen taiteilija ja muotoilija, joka saa inspiraation teoksilleen omasta elämästään ja rikkaasta unimaailmastaan. Hänen työskentelyään ohjaava mantra on ​“more is not enough”. Matilda on valmistunut Aalto Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2020 Taiteen Maisteriksi.

instagram: @matildapalmu

www.matildapalmu.com

The gallery presents two exhibitions in February: Sini Kähönen’s and Jenna Kähönen’s CARNIVORE and Matilda Palmu’s Fantastical Creatures in the Sexotic Garden.

 

Once I had a dream about a magical place where all the flowers in the world were blossoming in all the colors of the world. In that colorful and happy place I was a fantastical creature. I had fantastical arms and fantastical legs and I was completely covered in flowers. I was surrounded by other wonderful creatures in all different shapes and sizes. There were creatures who constantly changed their shape as if they were fluid. Some creatures distantly resembled the parts of the human body; I thought I saw a walking eye! Some of the creatures were so peculiar that I have never seen anything like them before. All in all there were all sorts of wonderful, peculiar and fantastical creatures and I felt a deep sense of belonging among them. I could be here, there and anywhere, in peace with the others.

The exhibition Fantastical creatures in the sexotic garden ​tells the story of identity, sexuality, gender and the joy of finding oneself. The exhibition is a burst of colors, a piece of fantasy, playful and humoristic insight to the artist’s mental landscape. The series of artworks consists of jacquard tapestries, hand-tufted wall rugs and paintings.

Matilda Palmu (born 1986) is a Helsinki based feminist artist and designer who finds inspiration to her work from her life and her miraculous dreams. The guiding mantra for her art is ​“more is not enough”. Matilda has graduated as Master of Arts from Aalto University School of Arts, Design and Architecture in 2020.

instagram: @matildapalmu

www.matildapalmu.com