Galleria Katariina

Nina-Maria Oförsagd – Verge, kokeellinen elokuva | experimentell film | Experimental Film
23.10.-10.11.2019

Nedan på svenska   In English below

Kokeellinen elokuva Verge (26 min) kertoo yksinäisyydestä, kosketuksesta, keskinäisestä kommunikoinnista, tekoälystä, Michelangelon ajatusten inspiroimana luomisen, kehon ja tilan käsityksestä.  Elokuvassa Angelo on luonut tekoäly Michellen, jonka kanssa hän kommunikoi ja kamppailee yksinäisyydessään luomisen, luopumisen ja muutoksen välillä.

Self Creation (3,2 min) pohjautuu Michelangelon kuuluisaan kattomaalaukseen Sixtuksen kappelissa, yksityiskohtaan Creazione di Adamo.

Future instrument (2,54 min) leikkii ajatuksella, että tulevaisuudessa myös soitinta voidaan koskettaa virtuaalisesti.

Näyttelyn teokset on kuvattu Toscanassa ja Firenzessä Casa Finlandese residenssiaikoina kesällä 2018 ja 2019.

 • Nina-Maria Oförsagd tarkkailee eri ympäristöjä ja etsii paikkoja, joissa on ajallisia kerrostumia. Tästä hän lähtee rakentamaan tarinaa paikan ominaisuuksien ehdoilla. Metodi on improvisoitu näytteleminen, performanssi – reaktio paikan päällä valitussa kuvauspaikassa. Oförsagd tekee poikkitaiteellista yhteistyötä taiteilijoiden kanssa taiteen eri aloilta. Verge-elokuvaa varten sävelletty kokeellinen musiikki ja sanataide ovat performanssin ohella olennainen osa sekä elokuvan että näyttelyn kokonaisuutta.
 • Näyttelyn aikana järjestetään Artist Talk tiistaina 29.10 klo. 17.30 Nina-Maria Oförsagdin kanssa keskustelemassa ovat kirjailija, perfromanssitaiteilija Hannele Mikaela Taivassalo ja säveltäjä, sellisti, performanssitaiteilija Sergio Castrillón.
 • Sunnuntaina 3.11 klo 18 nähdään esitys Breaks at Dawn Breaks at Dawn on kansanmusiikki-/azz-yhtye Barlastin ja mediataiteilija Nina-Maria Oförsagdin improvisoitu live cinema -teos.
 • Galleria Katariinan Studiossa 23.10.–10.11.2019 Mikko Rantanen – Rakennus | maalauksia | målningar | Paintings
 • Nina-Maria Oförsagdin ja Mikko Rantasen taiteilijatapaaminen sunnuntaina 10.11. klo 14–16

 

SE

Den experimentella filmen Verge (26 min) är en film om ensamhet, beröring, kroppslighet, artificiell intelligens och skapande i Michelangelos anda. I filmen har Angelo skapat en artificiell intelligens Michelle och kämpar i sin ensamhet mellan skapande, kommunikation, avsked och förändring.

Self Creation  (3,2 min) är inspirerat av Michelangelos Creazione di Adamo som är en detalj  av takmålningen i Sixtinska kapellet.

Future Instrument  (2,54 min) leker med tanken att i framtiden kan också ett musikinstrument beröras virtuellt.

Utställnigens arbeten är gjorda i Toscana och Firenze under residenstid i Casa Finlandese på sommaren 2018, 2019.

 

 • Nina-Maria Oförsagd betraktar omgivningen och söker efter platser med egen karakter och historiska lager för att bygga upp berättelsen. Som metod fungerar improvisation – reaktion på utvald plats och tillsammas med skådespelaren, perfromanskonstnären. Oförsagd jobbar tvärkonstnärligt i samarbete med olika konstnärer inom olika konstarter. Därmed ligger stor tyngd i filmen Verge ljud och textmaterial samt performans och i formandet av utställningens helhet.
 • Under utställningen ordnas en konstnärs diskussion tisdagen den 29 oktober kl. 17:30 Författare, perfomance konstnär Hannele Mikaela Taivassalo och kompositör, cellist, perfomance konstnär Sergio Castrillón diskuterar med regissören Nina-Maria Oförsagd om utställningen och om samarbete.
 • På söndagen den 3 november framförs Breaks at Dawn kl. 18.00 Breaks at Dawn är ett improviserat live cinema -verk som framförs av folk/jazz-bandet Barlast och mediekonstnären Nina-Maria Oförsagd.
 • Utställningen har fått stöd av Svenska kulturfonden
 • Galleria Katariinas Studio 23.10.–10.11.2019: Mikko Rantanen – Rakennus | maalauksia | målningar | Paintings
 • Nina-Maria Oförsagds och Mikko Rantanens konstnärsträff söndagen den 10 Novenber kl. 14–16

 

EN

The experimental film Verge (26 Min) is about loneliness, touch, body, artificial intelligence, creation in the spirit of Michelangelo. In the film Angelo has created an Ai-intelligence, an algorithm Michelle, and struggles within loneliness between creation, communication, to part and change.

Self Creation  (3,2 Min) is inspired by Michelangelo’s Creazione di Adamo, a famous fresco and detail of his large ceiling painting in the Sistine Chapel.

Future Instrument (2,54 Min) plays with the idea that in future also the musical instrument can be touched virtually.

The works of the exhibition have been made in Toscana and Firenze during residence period in Casa Finlandese in summer 2018, 2019.

 

 • Nina-Maria Oförsagd observes the surrounding and looks for places with different character and historical layers, to build a story. The method is improvisation – reaction at site also together with the actor, performance artist in the chosen film location. Oförsagd works cross-artistically in collaboration with different artists within different arts. Thus, great weight lies in the film’s sound and text material together with performance in shaping the film’s and the exhibitions entirety.
 • During the exhibition an Artist Talk will be held on Tuesday, October 29 at 5:30 pm, where writer, performance artist Hannele Mikaela Taivassalo and composer, cellist, perfomance artist Sergio Castrillón will be talking about Verge with the director Nina-Maria Oförsagd.
 • Live Cinema show Breaks at Dawn on Sunday, November 3 at 6 p.m. Breaks at Dawn is an improvised live cinema collaboration by the folk/jazz band Barlast and media artist Nina-Maria Oförsagd. 
 • The exhibition is sponsored by Svenska kulturfonden
 • Galleria Katariina Studio 23.10.–10.11.2019 Mikko Rantanen – Rakennus | maalauksia | målningar | Paintings
 •  Meet the Artists Nina-Maria Oförsagd and Mikko Rantanen on Sunday, 10th Novenber at 2–4 pm