Galleria Katariina

Mikko Ängeslevä – veistoksia | skulpturer | Sculptures
10.7.-28.7.2019

10.7.–28.7.2019 Mikko Ängeslevä, Ihmisen kaava

  • veistoksia, maalauksia, reliefejä | skulpturer, målningar, reliefer | Sculptures, Paintings, Reliefs

Ihmisen kaava lähestyy ihmistä kokonaisvaltaisesti kuvataiteen keinoin. Teokset huomioivat laajan skaalan tunteita, tunnelmia ja tunnistettavia ihmisille ominaisia tilanteita. Ne voivat olla monisyisiä ja monitulkintaisia, kuten ihminen itsekin. Teosten teemat ovat yleismaailmallisia: yksinäisyys, vastuu, valta, turvallisuus jne. Myös ihmisen suhde luontoon saa huomiota. Niin arki kuin metafyysisyyskin ovat läsnä. Figuratiivinen ilmaisu avaa suoran väylän teosten hahmottamiseen, mutta abstraktit elementit värittävät ja syventävät tulkintaa. Näyttely haastaa ja luo kokijalle tarkastelukulmia itseään sekä ympäristöään kohtaan. Monimuotoisuus, kompleksisuus ja omakohtaisuus tekevät ihmisestä kiinnostavan ja ajattoman taiteen esittämisen ja tutkimisen kohteen.

Ihmisen kaavan taustalla vaikuttaa Mikko Ängeslevän kiinnostus ihmistä ja ihmisyyttä kohtaan. Universaalisti merkityksetön ihminen on itselleen ja lähiympäristölleen hyvinkin merkityksellinen. Ihminen kasvaa, personoituu ja määrittelee itsensä pitkälti kulttuurinsa, sukupuolensa, ikänsä ja yhteiskunnallisen asemansa pohjalta. Suuressa kuvassa ihmiset ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia tarpeineen, pelkoineen ja haluineen. Kansakuntia erottavat tekijät jäävät marginaaliin, kun keskitytään ihmisen perusolemukseen.

  • Mikko Ängeslevä (s.1982) asuu ja työskentelee Kokemäellä, lakkautetun kyläkoulun tiloissa. Hän on valmistunut Kankaanpään taidekoulusta 2016. Näyttelyitä ja muuta julkista taiteellista toimintaa on ollut vuodesta 1999 lähtien kotimaan ohella Ranskassa, Ruotsissa, Virossa, Ghanassa, Portugalissa ja Latviassa. Ihmisen kaava on Ängeslevän ensimmäinen yksityisnäyttely Helsingissä.
  • Näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto ja Taiken Satakunnan taidetoimikunta.
  • Galleria Katariinan Studiossa 10.7.–28.7.2019 Liisa Lehtimäki & Ilona Tala Natura, veistoksia | skulpturer | Sculptures
  • Mikko Ängeslevän ja Liisa Lehtimäen & Ilona Talan taiteilijatapaaminen sunnuntaina 28.7. klo 14–16