HAA Galleria

Matilda Palmu: Fantastical Creatures in the Sexotic Garden
4.2.-27.2.2021

Matilda Palmu: Ameba – this is how I feel ja Tulipsi aka snailflower
Kuvaaja/Photographer: Tiina Palm

Helmikuun näyttelyt ovat suomalaisilta nykytaiteilijoilta: salissa yksi Sini ja Jenna Kähönen – CARNIVORE, salissa kaksi Matilda Palmu – Fantastical creatures in the sexotic garden.

Näin unta ihmeellisestä paikasta, jossa kukki kaikki maailman kukat kaikissa maailman väreissä. Tuossa värikkäässä ja iloisessa paikassa olin ihmeellinen otus. Minulla oli ihmeelliset kädet ja ihmeelliset jalat ja olin kauttaaltaan kukkien peitossa. Minua ympäröivät muut ihmeelliset otukset, mitä ihmeellisimmissä muodoissaan. Jotkut otukset muuttivat koko ajan muotoaan aivan kuin ne olisivat nestemäisiä. Jotkut otukset muistuttivat etäisesti ihmisen ruumiin osia, aivan kuin olisin nähnyt kävelevän silmän! Jotkut otukset eivät muistuttaneet yhtään mitään aiemmin näkemääni. Meitä oli kaikenlaisia, toinen toistaan ihmeellisempiä ja erilaisempia otuksia. Tunsin syvää yhteenkuuluvuutta ja rauhaa. Minun oli hyvä olla siellä, täällä ja tuolla. Olin vain, muiden kanssa.

Fantastical creatures in the sexotic garden -näyttely kertoo identiteetistä, seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja itsensä löytämisen ilosta . Näyttely on värien ilotulittelua, pala fantasiaa, leikkisä ja humoristinen katsaus taiteilijan mielenmaisemaan. Teoskokonaisuus koostuu jacquard-kankaista, käsin tuftatuista ryijyistä ja maalauksista.

Matilda Palmu (synt. 1986) on Helsingissä työskentelevä feministinen taiteilija ja muotoilija, joka saa inspiraation teoksilleen omasta elämästään ja rikkaasta unimaailmastaan. Hänen työskentelyään ohjaava mantra on “more is not enough”. Matilda on valmistunut Aalto Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2020 Taiteen Maisteriksi.

Taiteilijatapaamiset:
Taiteilijatapaamisten ajankohta on vielä auki. Tiedotamme tapahtumistamme somekanavissamme ja niistä voi tiedustella myös gallerian henkilökunnalta.

Lisätietoja näyttelystä:
HAA Galleria / Tia Takala, p. 044 055 1678, tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi
Matilda Palmu, matilda.palmu[at]gmail.com, IG: @matildapalmu, www.matildapalmu.com


In February we present Finnish contemporary art in two exhibitions: in hall 1 Sini and Jenna Kähönen – CARNIVORE; in hall 2 Matilda Palmu – Fantastical Creatures in the Sexotic Garden.

Once I had a dream about a magical place where all the flowers in the world were blossoming in all its colours. In that colourful and happy place I was a fantastical creature. I had fantastical arms and fantastical legs and I was completely covered in flowers. I was surrounded by other
wonderful creatures in all different shapes and sizes. There were creatures who constantly changed their shape as if they were fluid. Some creatures distantly resembled the parts of the human body; I thought I saw a walking eye! Some of the creatures were so peculiar that I have never seen anything like them before. All in all there were all sorts of wonderful, peculiar and fantastical creatures and I felt a deep sense of belonging among them. I could be here, there and anywhere, in peace with the others.

The exhibition Fantastical creatures in the sexotic garden​ tells the story of identity, sexuality, gender and the joy of finding oneself. The exhibition is a burst of colour, a piece of fantasy, a playful and humoristic insight to the artist’s mental landscape. The series of artworks consists of jacquard and hand-tufted tapestries and paintings.

Matilda Palmu (born 1986) is a Helsinki-based feminist artist and designer, who finds inspiraton to her work in her life and her miraculous dreams. The guiding mantra in her art is ​“more is not enough”. Matilda graduated as Master of Arts from Aalto University School of Arts, Design and Architecture in 2020.

Meet the artists:
No meetings are presently scheduled. We inform of all our events on our social media channels and enquiries can be made also directly to our gallery staff.

Additional information:
HAA Galleria / Tia Takala, p. 044 055 1678, tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi
Matilda Palmu, matilda.palmu[at]gmail.com, IG: @matildapalmu, www.matildapalmu.com


Sini Kähönen ja Jenna Kähönen: CARNIVORE
4.-27.2.2021

Sini Kähönen: Suolisto / Intestines

Helmikuun näyttelyt ovat suomalaisilta nykytaiteilijoilta: salissa yksi Sini ja Jenna Kähönen – CARNIVORE, salissa kaksi Matilda Palmu – Fantastical creatures in the sexotic garden.

”Carnivore” on Sini ja Jenna Kähösen yhteisnäyttely ja teossarja. Näyttelyn akvarelliteokset tutkivat ristiriitaa ihmisyyden ja lihan välillä. Siinä missä ihminen on läpi historian yritetty määritellä ei-eläimellisenä, mystisenä ja rationaalisena olentona, sarjan teokset todistavat tuota teesiä vastaan: olemme lihaa ja vain lihaa. Molemmat taiteilijat tutkivat kysymyksiä kehollisuudesta ja sen kauneudesta, ja palaavat sukunsa naisten käsityöläisjuurille käyttämällä töissään lankaa ja pitsiä.

Jenna Kähönen suosii akryylitekniikan kerroksellisuutta, kun taas Sini Kähönen luo akvarellien avulla kepeyden ja hetkellisyyden vaikutelman. Sini Kähösen porautuessa ihon alle Jenna Kähönen tarkastelee pinnanulkoisia elementtejä.

Sini Kähönen on Turussa työskentelevä kuvataiteilija, jonka teosten läpileikkaukset henkivät lihan mystiikkaa, mielen ja sielun täydellistä poissaoloa. Peratuksi tulemisen tunnetta lieventää punaisten sävyjen harmonia, joka saa rauhassa hengittää omaa akvarellielämäänsä valkeassa tilassa. Sini Kähösen teokset nostavat esille kauneuden ja vastenmielisyyden ristiriidan, kun ihminen paljastetaan elin kerrallaan, siististi sommiteltuna. Katsojalle avautuu ikkuna fyysiseen introspektioon, jossa minuus ja liha tulevat yhdeksi.

Jenna Kähönen on Lappeenrannassa työskentelevä kuvataiteilija, jonka teosten hahmot sykertyvät suojaamaan itseään ulkomaailman katseilta, vaikka heidän kehojensa pinta on kaikki, mitä katsoja näkee. Iholta hahmottuva hento pitsikuvio tuo mieleen sekä mummolan nostalgiset pöytäliinat että lihakudoksen säännölliset kiemurat. Näin pitsi muuttuu kauniista ambivalentiksi, liha karusta nostalgiseksi ja käsityön perinne lihalliseksi todellisuudeksi.

Taiteilijatapaamiset:
Taiteilijatapaamisten ajankohta on vielä auki. Tiedotamme tapahtumistamme somekanavissamme ja niistä voi tiedustella myös gallerian henkilökunnalta.

Lisätietoja näyttelystä:
HAA Galleria / Tia Takala, p. 044 055 1678, tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi
Sini Kähönen, kahonen.sini[at]gmail.com


In February we present Finnish contemporary art in two exhibitions: in hall 1 Sini and Jenna Kähönen – CARNIVORE; in hall 2 Matilda Palmu – Fantastical Creatures in the Sexotic Garden.

Carnivore is Sini and Jenna Kähönen’s joint exhibition and painting series. The exhibited watercolours study the dichotomy between humanity and flesh. Whilst there has throughout history been an attempt to define humans as non-animalistic, mystical and rational creatures, the series suggests the opposite: we are flesh and flesh alone. Both artists explore questions of corporality and its beauty, and return to the artisanal tradition of their female relatives by incorporating thread and lace in their work.

Jenna Kähönen favours working aquarelles in layers whilst Sini Kähönen employs watercolours to create impressions of lightness and temporality. Sini Kähönen dives beneath the skin whilst Jenna Kähönen focuses on surface elements.

Sini Kähönen is a Turku-based visual artist, whose cross-sections exude the mysticism of flesh, the complete absence of mind and soul. The feeling of gutting is eased by the harmony of reds, which breathes in the serenity of a white space. Sini Kähönen’s works highlight conflicts between beauty and aversion, when a human being is exposed organ by organ, neatly composed. The works open a window to physical introspection in which self and flesh become one.

Jenna Kähönen is a Lappeenranta-based visual artist, whose characters curl up to protect themselves from intruding eyes, although their surface is all that the viewer can see. The delicate lace pattern on their skin reflects both nostalgic granny-tablecloths and the regular squiggles of muscle tissue. As such the lace turns from beautiful to ambivalent, the flesh from rough to nostalgic and the artisanal traditions into physical reality.

Meet the artists:
No meetings are presently scheduled. We inform of all our events on our social media channels and enquiries can be made also directly to our gallery staff.

Additional information:
HAA Galleria / Tia Takala, p. 044 055 1678, tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi
Sini Kähönen, kahonen.sini[at]gmail.com