HAA Galleria

Kuvataiteilijaseniorit – Taide ja aika, 40. seniorien salonki
1.10.-24.10.2020

 

Outi Heiskanen, Pikkusirkka, 2008, 12,5 x 12 cm, etsaus, akvatinta, kuivaneula, monivärinen.

 

TAIDE JA AIKA 40. SENIORIEN SALONKI GALLERIA RANTAKASARMISSA

Arkkitehti Eero Saarisen mukaan ”tärkeintä on löytää muoto ja tyyli, joka on muodissa vielä vuosikymmenien kuluttua, tyyli joka kestää.” Mitä tämä kestävä, ajaton tyyli voisi olla taiteessa? Ehkä se on jo monta tyylikautta ja kikkailumuotia eläneen ja nähneen taiteilijan halu löytää jotain pysyvää. Ehkä se on jo pidemmän uran tehneen taiteilijan oma, erityinen tyyli, jolla ihminen puhuu ihmiselle, taiteilija katsojalle, avoimena ja rehellisenä ihmisyyden monista muodoista ja havainnoista. Ehkä, sen paljastaa vasta aika itse. Joka tapauksessa tähän pysyvän ajattomuuden päämäärän pyrkivät kaikki kuvataiteilijaseniorit.

Kuvataiteilijaseniorien näyttely TAIDE JA AIKA 40. SENIORIEN SALONKI koostuu maalauksista, grafiikasta ja veistoksista, jotka ovat syntyneet viiden vuoden sisällä – tässä ajassa. Kuvataiteilijaseniorit ry on toiminut vuodesta 1971 ammatissa pitkälle edenneiden kuvataiteilijoiden valtakunnallisena yhdistyksenä, jonka pääasiallinen toiminto nykyään on järjestää vuosittain Senorien salonki -näyttely. Taiteilijat ovat Suomen Taiteilijaseuran ammattiliittojen täysivaltaisia jäseniä.

 

ART AND TIME SENIORS´ SALON 40 IN GALLERY JETTYBARRACKS

According to the architect Eero Saarinen, “it is most important to find a form and style that is the fashion still after decades, a style that lasts.” What could this long-lasting, timeless style could be in art ? Perhaps it could be the desire of an artist who has experienced and seen several style periods and gimmick fashions to find something permanent. Perhaps it could be the individual, specific style of an artist who has had a longer career, a style with which a human being speaks to another one, an artist to a spectator, openly and honestly about the many forms and observations of the humanity. Perhaps – only time will tell. In any case, all senior artists aim at this goal of stable timelessness.

The exhibition ART AND TIME SENIORS´ SALON 40 consists of paintings, graphic works and pieces of sculpture that are created within the past five years – in the present.

The nationwide Senior artists association has been active since 1971. Its members are mature professional artists and full members of the trades unions of the Artists´ Association of Finland.

 

KONST OCH TID SENIORERNAS SALONG 40 I GALLERI STRANDKASERN

Enligt arkitekt Eero Saarinen “det är viktigast att finna form och stil som är på modet ännu efter årtionden, en stil som håller ut”. Vad kunde denna bestående, tidlösa stil vara i konsten? Kanske kunde den vara den längtan som en konstnär, som har upplevt och sett många stilperioder och knepmoden, har efter att finna någonting bestående. Kanske kunde den vara en egen speciell stil för en konstnär, som har avancerat längre i sin bana, en stil med vilken en människa tilltalar en annan människa, en konstnär en åskådare, öppet och ärligt om mänsklighetens många former och observationer. Kanske – det ska bara tiden själv avslöja. I alla fall strävar alla seniorkonstnärer att nå detta långvariga tidlösa mål.

Utställningen KONST OCH TID SENIORERNAS SALONG 40 innehåller målningar, grafik och statyer som har fullbordats under de senaste fem åren – i vår tid.

Den landsomfattande Seniorkonstnärföreningen har varit verksam ända sedan 1971. Dess medlemmar är mogna professionella konstnärer som är ordinarie medlemmar i fackförbund av Konstnärsgillet i Finland.

 

kuvataiteilijaseniori