HAA Galleria

Katriina Haikala: Social Portrait – Women Only
4.3.-27.3.2021

Ruutukaappaus videoteoksesta We Are Daughters of History, Katriina Haikala, 2021
Screenshot from the video work We Are Daughters of History, Katriina Haikala, 2021

 

Katriina Haikalan yksityisnäyttely Social Portrait – Women Only liittyy taiteilijan samannimiseen hankkeeseen, jossa hän pyrkii edistämään taiteen kaanonin tasa-arvoa piirtämällä 1000 muotokuvaa naisista ympäri maailmaa. Näyttelyssä esitellään uusi videoteos sekä noin 800 Haikalan vuosina 2017–2021 piirtämää ja ajankohtaisessa näyttelyssä piirrettyä muotokuvaa naisista. 

Social Portrait on Katriina Haikalan maailmaa kiertävä näyttelyhanke, jossa taiteilijan tavoitteena on korostaa ja vähentää muotokuvausperinteissä ja taiteen kaanonissa havaitsemaansa sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Taitelija haluaa nostaa naiset muotokuvauksen keskiöön: ”Historiallisesti muotokuvia on tehty henkilöistä, joilla on yhteiskunnallista valtaa tai muuten merkittävä asema yhteiskunnassa. Jos katsomme Euroopan tai minkä tahansa muun maanosan historiaa, me kaikki tiedämme, mitkä ovat vallan kasvot, miltä valta näyttää. HAA Galleriassa esillä olevalla hankkeellani tasapainotan taiteen historiaa tuhannella naisen muotokuvalla.”  

Näyttelyyn kuuluu neljä piirrostilaisuutta, joihin ilmoittaudutaan muotokuvamalliksi etukäteen. Ilmoittautua voi osoitteessa https://doodle.com/meetme/qc/u6C6C4qL9p

Haikala havainnoi malliaan tarkasti ja siirtää paperiin sen, minkä näkee, katsomatta paperiin lainkaan. ”Jokainen piirrostilanne on performatiivinen, intensiivinen ja intiimi”, taiteilija kuvailee. ”Muotokuvamallina oleminen on parhaimmillaan kokemus, jossa voi kokea tulla nähdyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Olen ollut läsnä taidemuseoissa ja muissa taideinstituutioissa päiviä ja tunteja piirtäen naisia. Kaikkialla, mihin olen matkustanut tähän mennessä, Social Portrait –piirustussessiot ovat tuoneet esiin sen, että naisilla on syvä tarve tulla nähdyksi. Tämä on syy sille, miksi en piirtäessäni katso paperiin lainkaan. Menetelmällä haluan korostaa tekoa, joka antaa projektiin osallistujalle kokemuksen nähdyksi tulemisesta.” Haikala piirtää jokaisesta mallistaan kaksi muotokuvaa, joista toisen malli voi valita itselleen. Haikalalle HAA Galleriasta jäävät muotokuvat kasvattavat hankkeen jo olemassa olevaa, noin 800 kuvan kokoelmaa, joka on syntynyt Haikalan eri maissa toteutetuissa näyttelyissä.  

Haikala aloitti näyttelyhankkeensa Amos Andersonin Taidemuseossa vuonna 2017. Siitä lähtien hän on piirtänyt monessa suomalaisessa taidemuseossa sekä mm. Japanissa ja Italiassa. Ajankohtaisen näyttelyn jälkeen hanke jatkuu näyttelyillä Oslossa ja New Yorkissa. Hankkeen päätteeksi näyttelyiden aikana luodut muotokuvat luovat 1000 osaisen kollektiivisen muotokuvan naisista.  

Katriina Haikala (s. 1977) on monialainen taiteen ja kulttuurialan ammattilainen. Haikala käyttää välineinään liikkuvaa- ja stillkuvaa, performanssia ja piirustusta. Haikalan erityisosaamisalue on yhteisölliset, kansainväliset ja yhteiskunnallisesti vaikuttavat taidehankkeet, joista esimerkkejä ovat mm. Monokini 2.0 ja Social Portrait -projektit. Haikala on toiminut vuosina 2007–2017 Tärähtäneet ämmät taiteilijaduon toisena perustajajäsenenä. Normikriittisessä taiteellisessa työssään Haikala käsittelee sukupuoleen ja erityisesti naiseuteen liittyviä kysymyksiä kauneusihanteista seksuaali-identiteettiin. 

 

Näyttelystä: 

Avajaiset ja sisäänpääsy: 

Ajankohtaisten rajoitusten takia emme järjestä avajaisia. Näyttelyyn on maksuton sisäänpääsy. Median edustajille järjestetään kaksi erilaista mahdollisuutta haastatella ja kuvata taiteilijaa näyttelyssä. Huomioittehan ajankohtaiset koronarajoitukset, joiden myötä päästämme kerralla taiteilijan lisäksi 4 muuta henkilöä galleriaan. 

Piirustustilaisuudet: 

Haikala on galleriassa paikalla piirtämässä muotokuvia alla olevina ajankohtina.
Osallistuminen on ilmaista ja toteutetaan turvavälein sekä ennakkoilmoittautumisella osoitteessa https://doodle.com/meetme/qc/u6C6C4qL9p. 

6.3.2020 klo 16–18 

13.3.2020 klo 16–18 

20.3.2020 klo 16–18 

27.3.2020 klo 16–18 

Koronatilanteen vuoksi rajoitamme kävijämäärän max. 4 henkilöön kerrallaan. Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä vierailun aikana sekä huolehtimaan riittävistä turvaväleistä muihin kävijöihin ja gallerian henkilökuntaan. 

  

Lisätiedot:  

HAA Galleria / Tia Takala p. 044 055 1678, tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi  

Katriina Haikala
www.katriinahaikala/Social Portrait
katriina[at]katriinahaikala.com
IG: katriina.haikala

HAA Gallerian yhteystiedot:  

Suomenlinna C1, 00190 Helsinki
ti-la 12-18
Tia Takala p. 044 055 1678, tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi
www.helsingintaiteilijaseura.fi
Fbhaagalleria IG: haa_galleria
#haagalleria
#haagallery
#socialportraitexhibition

 


 

Katriina Haikala’s solo exhibition Social Portrait – Women Only is related to the artist’s project with the same name, in which she aims to promote the equality of the canon of art by drawing 1,000 portraits of women from around the world. The exhibition presents a new video and about 800 portraits of women drawn by Haikala in 2017–2021 and drawn in the current exhibition.

Social Portrait is Katriina Haikala’s world-touring exhibition project, in which she aims to highlight and decrease the inequality she perceives in portraiture traditions and art canons. The exhibition includes drawing sessions, drawings and a video piece designed to bring women to the core of portraiture: ‘Historically portraits have been mostly painted and drawn of people who have had a high status (money and power) in our society. If we look at the history of Europe or any other continent we all know what are the faces of power, how the power looks like. With the project displayed in HAA Gallery, I counterbalance art history with a thousand portraits of women’.

The exhibition includes four drawing sessions, to which women are invited to sign up to model in advance. Book your slot online at https://doodle.com/meetme/qc/u6C6C4qL9p.

Haikala observes her model carefully and draws what she sees without taking her eyes off the sitter. ‘Each drawing moment is performative, intense and intimate,’ the artist explains. ’Modelling in the performance gives participating women an experience of being elevated, seen and accepted as they are. I have spent days and hours in art museums and other art institutions, drawing only women. Everywhere I’ve traveled so far, the Social Portrait project has cast light on the fact that women have a deep need to be seen. This is why when I draw, I don’t look at the paper at all but look intensely at the woman sitting in front of me. With this method, I want to emphasize the acts of being seen and acknowledged.”

Haikala began her exhibition project in Amos Anderson’s Art Museum in 2017. Since then she has drawn in numerous Finnish art museums and in inter alia Japan and Italy. After the current exhibition the project continues in Oslo and New York City. By the end of the project the drawings created during the exhibitions will form a 1000-piece collective portrait of women.

Katriina Haikala (b. 1977) lives and works in Helsinki, Finland and has worked as an independent artist since 2007. She has carved a career as an international artist by launching highly regarded and socially impactful art projects like Monokini 2.0 which empowers breast cancer survivors and challenges the aesthetic of high fashion and commercial culture; Social Portrait , a drawing performance project that empowers women; Hairy Underwear Collection , a bold in-your-face underwear collection that puts the hair we try to hide front and center. In her work she explores crossovers between community and visual art, fashion, design and performance art. Haikala’s work emerges from norm criticism and a passion to reveal prevailing power dynamics in society.

  

Exhibition details:      

Reception and entry:

Due to current restrictions the exibition will open without receptionEntry is free of charge. Media representatives will have two opportunities to interview and photograph the artist in the gallery. Please note that due to the current covid regulations, we allow 4 simultaneous visitors in addition to the artist.

Drawing sessions:  

Haikala will be in the gallery to draw portraits during the following sessions.
Participation is free of charge and the session is organised with safe distances and pre-booking. Book your slot online at https://doodle.com/meetme/qc/u6C6C4qL9p

6.3.2020 4–6pm 

13.3.2020 4–6pm 

20.3.2020 4–6pm 

27.3.2020 4–6pm 

Due to Covid-restictions we allow max 4 visitors in the gallery at once. We kindly ask all visitors to wear a face mask during
the visit and keep a safe distance to other visitors and staff.


More info:

HAA Gallery / Tia Takala p. 044 055 1678, tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi  

Katriina Haikala
www.katriinahaikala/Social Portrait
katriina[at]katriinahaikala.com
IG: katriina.haikala

HAA Gallery:  

Suomenlinna C1, 00190 Helsinki
Tue-Sat 12-6pm
Tia Takala p. 044 055 1678, tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi
www.helsingintaiteilijaseura.fi
Fb: haagalleria IG: haa_galleria
#haagalleria
#haagallery
#socialportraitexhibition