Jäsenille

Portfolio tapaaminen kuraattori Dominika Chrzanován kanssa

Kansainvälinen näyttelyn vaihto: HELSINGIN TAITEILIJASEURA JA PUBLIKUM.SK

Mikä: Portfoliotapaaminen

Aika: 13.2. 2019 Klo 9.00 -12.00

Paikka: Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulu ja Kurssikeskus

(Kaapelitehdas, A-porras, 3. krs.)

ENTROTOPIA on näyttelyvaihto projekti Helsingin Taiteilijaseuran (Suomi) ja Publikum.sk
(Slovakia) välillä. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa vaihtoperiaattella kaksi näyttelyä.
Slovakialaisia taiteilijoita esittelevä näyttely järjestetään elokuussa 2019 Galleria Rantakasarmissa,
Helsingissä ja toinen näyttely Slovakiassa alkuvuodesta 2020, jossa on esillä HTS:n jäsenistön
joukosta kuratoitu näyttelykokonaisuus.

Projektia kuratoivat Ville Laaksonen ja Dominika Chrzanová.

TEEMASTA
Näyttelyn teemana toimii ENTROTOPIA, jota lähestytään kohtaamispaikkana kahden kulttuurin
kohtaamisessa. Entrotopia ei ole vakiintunut käsite, vaan se on johdettu käsiteparista ENTROPIA
ja UTOPIA. Ajatuksena on, että näyttelyn teeman kautta käydään vuoropuhelua taiteilijoiden
teoksissa ilmenevän utopistiseen ajattelun mahdollisuuksia vastauksena DYSTOPIAn
aikaansaamaan maailman tilaan – siis positiivinen ratkaisu uhkaavalle kuvalle, joka tuntuu
ympäröivän nyky-yhteiskuntaa monilla tahoilla.
Entropia on “voima”, joka näyttää ensisilmäyksellä hajottavan ja jakavan kaiken: mutta se voi
myös olla ratkaisu, joka yhdistää ihmisiä uudella tavalla yli kansallisten rajojen. Tarkoituksena on
luoda kohtaamispaikka ihmisille taiteen välityksellä, jota nimitämme Entrotopiaksi.

Portfoliotapaamisista

1. Taiteilijat otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä ja aikaa on n. 15-20 minuuttia/ taiteilija.
Varaudu odottamaan vuoroa tarvittaessa ja valmistele aineistosi huolella etukäteen.2. Ota mukaan portfolio, jonka kautta voit esitellä työtäsi. Portfolio voi olla myös omalla
koneellasi tai verkossa, mutta fyysinen portfolio on myös aivan riittävä.3. Varaudu esittämään teoksesi englanniksi. Paikalla on myös hankkeen suomalainen kuraattori
Ville Laaksonen, joka voi tarvittaessa auttaa. Hankkeen toteutuskieli on englanti, joten se on
kuitenkin eduksi mahdollisen yhteistyön varalta myös hankken toteuttamisessa.4. Dominika Chrzanová toteuttaa taiteilijavalinnat näyttelyyn ja hän tapaa taiteilijoita myös
ennakko materiaalin pohjalta toteutettavien taiteilijatapaamisten pohjalta. Taiteilijavalintoja EI
perustella jälkikäteen taiteilijoille, joita ei ole valittu mukaan hankkeseen.5. Toivomme lämpimästi, että pääsette paikalle tapaamiseen!
Lisätietoja

http://www.entrotopia.com