Monialaista oppimista puutarhaympäristössä

Urbaaniluonto Plug in!- Monialaista oppimista puutarhaympäristössä

Urbaaniluonto Plug in! on Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun kolmivuotinen projekti, jossa yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja kolmen pohjois-helsinkiläisen peruskoulun kanssa kehitetään puutarhaympäristössä toteutettavia monialaisia ja ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia. Tavoite on luoda uusia toimintatapoja perusopetusta ja taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten välillä kokemuksellisuuden, yhteisöllisyyden ja ekologisuuden painotuksilla. Pitkäaikaisena tavoitteena on käynnistää Kaarelan alueelle pysyvää taiteen perusopetusta ympäristötaiteen painotuksella.

Kylvö ja taimien kasvatus on osa opetusta

Projektissa toimitaan Kannelmäen peruskoulussa, Malminkartanon ala-asteella sekä Apollon yhteiskoulussa. Toimintaympäristönä toimivat kaksi alueelle perustettua hyötykasviviljelmää, jossa oppilaat tutkivat puutarhan ilmiöitä ja ilmaisevat niitä tanssi- ja kuvataiteen keinoin. Projekti on jatkoa vuosina 2016-2017 Zodiakin kanssa yhteistyössä toteutetulle Urbaaniluonto-projektille, joka on kaikille avointa toimintaa. Plug in -jatkohanke keskittyy vain peruskoulujen kanssa yhdessä toteutettavaan opetukseen.

Ajankohtaisia asioita hankkeesta voi lukea  FB-sivuiltamme Urbaaniluonto Plug in!

 

Koululaisia lapion varressa

Kannelmäen puutarha on perustettu kauppakeskus Kaaren pohjoispuolella sijaitsevalle Antinniitylle. Malminkartanon koulupuutarha sijoittuu Malminkartanon ala-asteen ja Apollon yhteiskoulun yhteiselle pihalle. Koulupuutarhoissa tehdään oppilaiden kanssa viljely- ja puutarhanhoitotöitä sekä tutustutaan tarkemmin kaupunkiluontoon, vuodenkiertoon ja kasvuprosessiin eri oppiaineiden puitteissa.

Kasvuympäristön lisäksi puutarhat ovat paikkoja ilmaisulle ja luovuudelle; luonnossa tapahtuvia kasvuprosesseja ja vuodenkierron tapahtumia lähestytään hankkeessa kokemuksellisesti ja moniaistisesti taiteen moninaisin keinoin. Toimintamuotoina toimivat liiketaide sekä media-, kuva- ja ympäristötaide. Tavoite on hyödyntää eri näkökulmia ilmiöiden tarkasteluun, luoda edellytyksiä oppiainerajat ylittävään, luovaan, kokemukselliseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Kannelmäen puutarhan toimintaan voi osallistua myös kaikki mukaan haluavat. Lisää viikoittaisista talkoista löytyy Facebookista Antinniityn yhteisöpuutarha -ryhmästä https://www.facebook.com/groups/220120288370439/ sekä Zodiakin Minun nimeni on -hankkeen sivuilta

Hankkeen aikana kasveja tutkitaan useasta eri näkökulmasta, usean oppiaineen kautta.

 

Puutarhan ilmiöitä tutkitaan taiteen keinoin

 

Ohjaajina Plug in! -projektissa toimivat puutarhuri-pedagogi Janne Länsipuro, koreografi Jenni Koistinen sekä kuvataiteilija Irina Schuvaloff. Lisäksi hankkeessa on mukana useita vierailevia taiteilijoita eri taiteen aloilta.

Projektia rahoittaa Helsingin kaupunki. Projektia tukevat myös Kanneltalo, Pirilän Kukkatalo, Pavunvarsi ja Prisma Kaari. Toiminta on kouluille maksutonta.

Antinniityllä järjestetyissä sadonkorjuujuhlissa nähtiin Jenni Koistisen tanssiesitys. Kuva Jouni Ihalainen.

***

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu on Helsingin Taiteilijaseuran taiteen perusopetusta antava oppilaitos, joka toimii Kaapelitehtaalla. Lasten, nuorten ja aikuisten taiteen perusopetuksessa, sekä aikuisten kurssikeskuksen ympärivuotisessa toiminnassa on mukana vuosittain yli 500 opiskelijaa.