Lasten ja nuorten kurssit Suomenlinnassa

Tieadvertoaali2 varitoa vanhemmille

Suomenlinnan tarunhohtoinen linnoitus, meri ja luonto antavat elämyksiä ja ehtymättömiä aiheita kuvien tekoon. Viiden kurssipäivän aikana piirretään, maalataan, rakennellaan ja työskennellään luonnonmateriaaleilla.

Opettajat ovat pedagogisesti kokeneita ammattikuvataiteilijoita. He matkustavat lasten kanssa lauttamatkat ja huolehtivat ryhmänsä turvallisuudesta ja viihtyvyydestä matkojen ja evästaukojen aikana. Kursseilla työskennellään mahdollisimman paljon ulkona, mutta Taidekoulu Maan taideluokat tarjoavat tarvittaessa hyvin varustetut ja lämpimät sisätilat työskentelyyn.

Lasten opetuksessa avainsanoja ovat elämyksellisyys sekä lapsen elämismaailmasta kumpuava kuvakieli. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä voi olla vasta aloittaneita ja jo pidempään kuvataidetta harrastaneita. Opetussisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan lapsen ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetuskerta alkaa yhteisellä tehtävänannolla ja aiheeseen virittäytymisellä keskustellen ja havaintoja tehden. Siksi on tärkeää tulla tunnille ajoissa. Elävintä tietoa taideopetuksen sisällöistä saa viikon päätyttyä, kun lasten työt tuodaan kurssiviikon jälkeen kotiin ja heillä on mahdollisuus kertoa niistä vanhemmille tuoreeltaan.

Huom! Opettajan on hyvä tietää lapsen yliherkkyydestä villalle tai muille materiaaleille. Pyydämme kertomaan opettajalle tai kuvataidekoulun rehtorille, jos lapsen terveys, elämäntilanne tai kehitysvaihe edellyttävät opettajalta erityistä huomaavaisuutta tai huomioon ottamista.

 

???????????????????????????????Suokki I ´14_0082

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPILASTYÖT JA NIIDEN HAKEMINEN

Opettajat jakavat viikon aikana tehdyt työt joko niiden valmistuttua tai useimmiten viimeisellä opetustunnilla kurssin lopussa. Jos lapsi ei ole paikalla viimeisillä opetuskerroilla, pyydämme ottamaan yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon ja sopimaan ajan töiden noutamiseen. Kuvataidekoulu on vuokralla taidekoulu MAA:n tiloissa ja vuokra-ajan jälkeen varastotilat siirtyvät päävuokralaisen käyttöön. Kuivumaan jätetyt työt tulee ehdottomasti noutaa ennen kesäkurssien päättymistä 12.8.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

TUVALLISUUSASIAA

Lapsen turvallisuus on meille elintärkeää: Suomenlinnassa kuljemme aina valvotuissa opetusryhmissä ja lapsille tähdennetään sitä, ettei Suomenlinnassa saa koskaan lähteä liikkumaan omin päin ilman ohjaajien valvontaa. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että ilmoitatte lupalapun välityksellä meille, jos annatte lapsenne lähteä kurssipaikalta omin päin, tai jos lapsen hakee joku muu kuin huoltaja.

lapsivanhII