Kuvataidekurssit > Taiteen perusopetus lapsille

Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Perustietoja kuvataidekoulusta

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sekä varhaisiän kuvataidekasvatusta alle kouluikäisille. Koulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimaaran opetussuunnitelman perusteisiin 2017.  Opetus on monipuolista ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opettajat ovat pedagogisesti kokeneita kuvataiteilijoita.

Kuvataidekoulun opetuksen on tarkoitus olla lapselle iloa tuova harrastus, ja oppilaan kuvallinen kehitys tapahtuu pitkäjänteisesti säännöllistä harrastusta ylläpitämällä. Kaikki aikuisen antama myönteinen tuki on hyväksi oppimiselle ja harrastuksen jatkumiselle.

Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä ja kaikkiin opetusryhmiin otetaan myös uusia opiskelijoita. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä on vasta aloittaneita ja pitempään harrastaneita.

Pyrimme järjestämään vanhempainiltoja kerran lukuvuodessa. Myös koulun rehtori ottaa mielellään vastaan kysymyksiä ja palautetta koulun toiminnasta. Palaute auttaa meitä kehittämään kuvataidekouluamme!

Opettajan on hyvä tietää lapsen yliherkkyydestä villalle tai muille materiaaleille. Myös ruoka-aineallergioista kannattaa tiedottaa opettajalle etukäteen, etenkin ennen syys- ja kevätlukukauden viimeisiä opetuskertoja, jolloin usein pidetään nyyttärit tai tarjotaan pientä purtavaa.

Jos lapsen terveydentilassa on opettajan kannalta erityistä huomioon otettavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä joko lapsen ryhmän opettajaan tai kuvataidekoulun rehtoriin.


 

Yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen rakenne:

 

1. Varhaisiän opinnot 4–6-vuotiaille

Suokkilast

 

 

 

 

 

 

 

Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvituksen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu ja painotehtävätantavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvantekemisen prosesseihin.

2. Yhteiset opinnot 7–12-vuotiaille

 

Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävien avulla. Havainnoidaan ympäristöä ja eri materiaaleja monipuolisesti mielikuvitusta ja tarinoita unohtamatta. Oman työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielenperusteita: värioppia, sommittelua, anatomiaa sekä ajatusten ja havaintojen ilmaisemista kuvallisesti.

3. Teemaopinnot eli työpajat 13–18-vuotiaille

Koulussamme toimii piirustus-maalaustyöpaja, piirustus-grafiikka-, sekä laajan

kuvataiteen työpaja, jossa tehdään kuvaa monilla eri tekniikoilla. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opetuksen laajuus ja kesto:

syys13Kuvataiteen yleisen oppimääränopinnot muodostuvat kahdesta kaikille yhteisistä opintokokonaisuudesta ja valinnaisista teemaopinnoista, joista kertyy yhteensä vähintään neljä opintokokonaisuutta. Yksittäiset opintokokonaisuudet voivat olla eri laajuisia. Perusopinnoissa (opintokokonaisuudet 1–2) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 60–90 h/opetusvuosi ja valinnaisissa teemaopinnoissa (opintokokonaisuudet 7–10) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 90 h–120 h/opetusvuosi.

 

Päättötodistus:

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 300 oppitunnin perusopinnot ja 200 oppitunnin teemaopintojen opintokokonaisuudet yht. 500 oppituntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistuksesta on käytävä selville, mitä opintoja oppilas on opiskellut.

Opintojen tavoitteista ja rakenteesta voit lukea enemmän koulumme opetussuunnitelmasta. –>Helsingin Taiteilijaseuran yleisen oppimäärän mukainen opetussuunnitelma lapsille ja nuorille 2018>

Oppilastyöt ja kevätnäyttely

Opettajat jakavat syyslukukauden aikana tehdyt työt joko niiden valmistuttua tai viimeisillä opetustunneilla. Jos et ole paikalla töiden palautuskerralla, pyydämme ottamaan yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon ja sopimaan ajan töiden noutamiseen. Kuvataidekoulun varastotilat eivät valitettavasti riitä vanhojen töiden säilyttämiseen. Pidämme kuvataidekoululla tai koulun lähiympäristössä vuosittain oppilastyönäyttelyn, jossa esitellään kaikkien oppilaiden töitä.

 

Työvaatteet

Kuvataidetunneilla käytettävät materiaalit sotkevat vaatteita. Suosittelemme käyttämään suojaavaa esiliinaa, tai muuta taidetunneille tarkoitettua suojavaatetta.