Kuvataidekoulu

Rehtori – haku

Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulu ja kurssikeskus hakee rehtoria kokopäiväiseen vakituiseen työsuhteeseen.

Helsingin Taiteilijaseura edistää kuvataidealan toimintamahdollisuuksia ja asemaa monipuolisella koulutus-, hanke- ja näyttelytoiminnalla sekä monialaisella yhteisötyöllä. Helsingin Taiteilijaseura on yli 800 helsinkiläisen ammattikuvataiteilijan ammatillisia etuja ajava järjestö, joka perustettiin vuonna 1967. Seuran ydintoimintoja ovat näyttely- ja taidelainaamotoiminta, kansainväliset toiminnot sekä taidekoulun ja kurssikeskuksen tarjoama kuvataiteen kurssi- ja koulutustoiminta. Seura arvostaa toiminnassaan kestävyyttä, yhteisöllisyyttä, ammatillisuutta, monimuotoisuutta, paikallisuutta ja kansainvälisyyttä yhdistävää glokaalisuutta ja luovaa hulluutta sekä pyrkii edistämään kuvataiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, varhaisiän kuvataidekasvatusta alle kouluikäisille sekä aikuisille suunnattua kuvataiteen perusopetusta. Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus tarjoaa korkeatasoisia kuvataidekursseja aikuisille, yli 16-vuotiaille harrastajille ja aloittelijoille.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, käytännössä todennettuja johtamis- ja esimiestaitoja, pedagogisia opintoja tai riittävää alan opetuskokemusta, yhteistyö- ja organisointitaitoa, hyviä viestintätaitoja, erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä vähintään kolmen vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi eduksi luetaan intohimo kulttuurialaa kohtaan, kiinnostus kuvataiteeseen, hyvät tietotekniset taidot ja kokemus asiakaspalvelun tehtävistä. Hektisessä työympäristössämme arvostamme myös paineensietokykyä, joustavuutta sekä tahtoa tarttua reippaasti hommaan kuin hommaan.

Palkkaus ja työaika: Sivistan yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen Kuvataidekoulua sekä monitaiteellista koulua koskevat määräykset. Opetusvelvollisuus 5-14 tuntia viikossa. Toimeen valitun täytyy esittää tärkeimmät työ- ja tutkintotodistukset, lasten ja nuorten parissa työskentelevänä rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilasta.

Hae paikkaa lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV 12.1.2020 mennessä osoitteeseen . Viestiin otsikoksi Rehtori Sukunimi Etunimi. Haastattelut järjestetään viikolla 5. Työtehtävä alkaa 1.3.2020 / sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa to 19.12. klo 10-12 ja pe 3.1. klo 13-15 rehtori Matti Uusikylä, p. 044 583 3844.