Taidelainaamon kuukauden taiteilija: TAPIO TUOMINEN

Galleria Rikhard 6.-29.6.2013

Tuominen Tapio_Dionysos_2009 tussipiirros, 30,5 x 45,5cm_web

 

TAPIO TUOMINEN – Piirroksia

Avajaiset to 6.6. klo 17-18.30 – tervetuloa!

 

”Näyttelyssä esillä olevat piirrokset ovat valmistuneet useamman vuoden aikavälillä, eivätkä ne siksi muodosta teemallisesti yhtenäistä kokonaisuutta. Piirtäminen merkitsee minulle siirtymäriittiä, eräänlaista rajan ylittämistä. Sen avulla irrottaudun arkisesta elämästä ja valmistaudun maalaamalla tapahtuvaan työskentelyyn. Piirrokseni eivät yleensä toimi maalausteni luonnoksina, vaan ovat itsenäisiä teoksia. Pienen kokonsa ja yksinkertaisten materiaaliensa ansiosta niiden valmistamiseen ei tarvitse työhuonetta eikä niiden tekeminen vaadi pitkiä yhtäjaksoisia työrupeamia. Piirtää voi lähes missä vain ja aina, kun aikaa hiukankin on.

Piirtämisen helppous lisää piirtäjässä vapauden tunnetta. Luovassa työssä usein vaivaava ajatus tulevan teoksen taiteellisesta tasosta ei pääse latistamaan luomisen intoa, vaan työskentelyyn uppoutuminen käy helposti. Syntyvä kuva alkaa hiemankin syvemmän keskittymisen aikana ikään kuin johdattaa tekijäänsä. Tällöin piirros valmistuu niin, että ensimmäinen kuvaelementti johdattaa seuraavaan jne. Mielleyhtymien jatkuvasta vaihtelusta johtuen teoksen kokonaisuus pysyy pitkään salaisuutena jopa tekijälleen. Valmiisiin teoksiin muodostuu kuvallisia kertomuksia, joita katsojilla on lupa ”lukea” juuri siinä järjestyksessä, mikä hänestä tuntuu oikealta. Myös kuvaelementit ovat vapaasti tulkittavissa. Toivonkin, että katsojat löytävät esillä olevista teoksista omat tarinansa.”

 

Tapio Tuominen kuvataiteilijamatrikkelissa

Tapio Tuominen Taidelainaamossa