Taidelainaamon kuukauden taiteilija: Pirjo Kankkonen

Taidelainaamon näyttelytila Arthur

2.-31.8. PIRJO KANKKONEN – Grafiikkaa

 

Kankkonen Pirjo: Puutarhassa

”Kasvimaailmat yhdistettynä ihmiskehoon ovat olleet työskentelyssäni mukana jo useita vuosia. Aluksi kasvit kasvoivat kuvissani ihmisen rinnalla ja myöhemmin valloittivat koko ihmisruumiin. Kasvien ja ihmisruumiin symbioosin avulla olen aiemmin käsitellyt erilaisia teemoja ihmiseksi kasvamisen kontekstissa. Elämän kiertokulku, kuolema ja uusi kasvukausi ovat tematiikkaa, joka on toistunut erilaisina kuvallisina variaatioina.

Kuolemat, syntymät ja erilaiset kasvukaudet liittyvät subjektiivisiin kokemuksiini ja siihen kuinka koen olevani maailmassa. Kasvimaailmojen tematiikka liittyy myös siihen, minkälainen on dialogini maailman kanssa erilaisissa elämän vaiheissa.

Kasvit kuolevat ja voi alkaa uusi kasvukausi, johon liittyy havaintoja maailmassa olemisen tavoista. Elämä ja sen eri vaiheet aloittavat uuden kasvukauden.

Pääasiallinen ilmaisutapani liikkuu taidegrafiikan ja piirtämisen kentällä. Etsin aineistoa ja kerään kasveja myös kameran välityksellä. Kuvaan

kasvitieteellisen puutarhan kasveja ja luonnonsuojelualueiden kasveja. Käytän yhtenä lähtökohtana valokuvapohjaisia taidegrafiikan menetelmiä. Valikoin ja muokkaan ja leikkaan niistä osia ja yhdistelen niitä toisiinsa. Koen, että työprosessit tuovat näkyväksi sen, kuinka ruumiintietoisuuttaan voi harjoittaa taiteen tekemisen kontekstissa.”