Ajankohtaista

SYNTHESIS – Värimyrskyjä ja puolityhjää kaupunkitilaa

Helsingin Taiteilijaseuran mediataidenäyttely, Keskustakirjasto Oodi (aula, 1. krs) 

1.10.1.11.2020 

Kaisu Koivisto | Anna Nykyri | Paweł Janicki 

Kuva: Aukusti Heinonen

 

Avajaiset torstaina 1.10.2020 klo 1820, Maijansali, Keskustakirjasto Oodi, 1. krs 

 

SYNTHESISmediataidenäyttely nostaa esiin kauniin ja käsittämättömän sekä etäisyyden ja läheisyyden kokemuksia ja niiden yhteensulautumia. Näyttelyn teoksia yhdistää vuorovaikutus ympäristön kanssa sekä kestävyyden tarkastelu. SYNTHESIS valtaa Keskustakirjasto Oodin aulan suuret projisointipinnat lokakuun ajaksi 

Lyhytelokuva In-Between on kuvataiteilijaelokuvaohjaaja Anna Nykyrin yhteistyö kolmen valokuvaajan Griselda San Martin (New York), Juan Pablo de la Vega (Mexico City) sekä Aukusti Heinonen (Helsinki) kanssa. Teoksen mukaan nyt elämämme rajatun liikkumisen ja kosketuksen aika on kollektiivinen emotionaalinen kokemus. Yhteinen kokemus ja jaettu suru tuovat meidät yhteen. 

Kaisu Koiviston videoteos Iloinen avaruus törmäyttää raketin laukaisun kauneuden ja käsittämättömyyden. Soyuzavaruusalus on ainoa yhteys kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. 

Osana näyttelyä Oodin Kuutiossa työstetään 2.3.10 puolalaisen taiteilijan Paweł Janickin interaktiivista Synthesis-teosta sekä sovellusta, jolta näyttely on lainannut nimensä. Sovellusta käytetään tutkittaessa ja testattaessa luovan työskentelyn mahdollisuuksia taiteilijoiden yhteisillä videoilla, äänellä, liikkeellä, interaktiolla sekä ohjelmoinnilla. 

Näyttelyn on tuottanut Helsingin Taiteilijaseura yhteistyössä WRO Media Art Foundationin kanssa. Kuraattoreina WRO Media Art Centerin Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka ja Dominika Kluszczyk. 

 

SYNTHESISmediataidenäyttely aloittaa vuoden mittaisen kestävän taidetuotannon ja nykytaiteen esittämisen tarkastelun 

Näyttelyn teokset ovat osa Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteen yhteistyötä WRO Center for Media Art Foundation:n kanssa. Yhteistyöllä etsitään tapoja kestävämpään taidetuotantoon ja nykytaiteen esittämiseen. Miten kuvataide voisi vastata pyrkimyksiin kestävästä elämästä ja olla hiilineutraalia? Miten yhteistyöllä, jaetulla tekijyydellä sekä taiteilijoiden itseorganisoitumisella voidaan haastaa pandemian jälkeisen ajan kaventuneet resurssit ja matkustusrajoitteet, ja miten määritellään yhteistyön tavat ja muodot? Teosten ja organisaatioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella sekä yhdessä luomalla pyritään kohti uudenlaista kestävyyttä. 

Tarkastelu tuloksineen esitellään vuonna 2021 WRO Media Art Biennaalissa Puolan Wrocławissa sekä Helsingissä. 

Yhteistyöprojekti on osa Helsingin Taiteilijaseuran vetämää HAA Europe –hanketta, joka on käynnissä vuosina 2020–2022. Hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki sekä Taiteen edistämiskeskus. WRO Centre for Media Art Foundation on julkinen instituutio, jonka toimintaa tukevat Wrocławin kaupunki sekä Puolan kulttuuri– ja kansallisperintöministeriö. 

 

In English

SYNTHESIS – Colour Storms and Half-empty Urban Spaces  

Helsinki Artists’ Association Media Art Exhibition, Oodi Central Library (lobby, ground floor)  

1 October–1 November 2020  

Kaisu Koivisto | Anna Nykyri | Paweł Janicki 

 

Exhibition preview on Thursday, 1 October 2020 at 68pm at the Maijansali Hall, Oodi Central Library, ground floor 

 

The SYNTHESIS exhibition highlights the experience of the beautiful and the incomprehensible as well as distance and intimacy, and how they merge. The media art of the exhibition interacts with its environment and focuses on sustainability. The SYNTHESIS works are projected onto the Oodi lobby walls in October. 

The short film In-Between is a collaboration between visual artist and film director Anna Nykyri and three photographers: Griselda San Martin (New York), Juan Pablo de la Vega (Mexico City), and Aukusti Heinonen (Helsinki). The film suggests that the times of limited movement and touch that we are living is a collective emotional experience. This experience and common grief bring us together.  

Kaisu Koivisto’s video Happy Space collides the beauty and incomprehensibility of a rocket launch. The Soyuz spacecraft is the only connection to the International Space Station (ISS).   

As part of the exhibition on 2–3 October, the artists will be working together with the algorithmic application Synthesis, the name of which the exhibition borrows. Created by Polish artist Paweł Janick, Synthesis is used for exploring and testing the possibilities of creative work through artists’ joint videos, sound, movement, interaction, and programming.  

The exhibition is produced by the Helsinki Artists’ Association together with the WRO Center for Media Art Foundation. The curators of the exhibition are Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka and Dominika Kluszczyk from WRO Media Art Center.  

 

The SYNTHESIS exhibition begins a year-long examination of sustainable art production and contemporary art presentation  

The exhibition is part of the Helsinki Artists’ Association media art collaboration launch with the WRO Center for Media Art Foundation. The collaboration explores ways in which art production and the presentation of contemporary art could be more sustainable. How can fine arts respond to the aspirations of a sustainable life and being carbon neutral? How can co-creation, shared authorship, and the self-organisation of artists challenge the reduced resources and travel constraints in the post-pandemic times, and how are the ways and forms of collaboration defined? Border-crossing co-operation and interaction between works of art and organisations as well as co-creation aim towards a new kind of sustainability. 

The examination and its outcomes will be presented in 2021 at the WRO Media Art Biennale in Wrocław, Poland and Helsinki, Finland.  

The collaboration is part of the HAA Europe project that is led by the Helsinki Artists’ Association during 2020–2022. HAA Europe is funded by the City of Helsinki and the Arts Promotion Centre Finland. The WRO Center for Media Art Foundation is a public institution whose activities are supported by the City of Wrocław and the Ministry of Culture and National Heritage. The WRO Center for Media Art Foundation is one of the HAA Europe project partners. 

 

Näyttelyn taiteilijat ja teokset

Anna Nykyri, In-Between

2020, Lyhytelokuva (2’51)

Eristäytyminen on tuonut mukanaan uudenlaisia keinoja, joiden avulla ihmiset selviytyvät jo olemassa olevien yhteiskunnan rakenteiden sisällä. Lyhytelokuvassa ”In-Between” kuvataiteilija, elokuvaohjaaja Anna Nykyri työskentelee taiteellisessa yhteistyössä kolmen valokuvaajan: Griselda San Martin (New York), Juan Pablo de la Vega (Mexico City) ja Aukusti Heinonen (Helsinki) kanssa. Valokuvista ja liikkuvasta kuvasta koostuva, kollaasinomainen lyhytelokuva on poeettinen tutkimusmatka sosiaalisen etäännyttämisen tuomiin liikkumisen tapoihin. Lyhytelokuvan kautta tutkiskellaan toisiaan ohittavia ja kohtaavia kehoja kaupunkimaisemassa.

Yhdistellen yksityiskohtia ja fragmentteja puolityhjissä kaupunkitiloissa liikkuvista kehoista elokuva ehdottaa, että rajatun liikkumisen ja kosketuksen aikana elämme läpi kollektiivista emotionaalista kokemusta. Eristyksissä jaamme surun maailmasta, joka ei palaa ennalleen. Tyhjät tilat voidaan kuitenkin nähdä myös luovuuden syntypaikkoina, tulevaisuuden näyttämöinä. In-Between -elokuvan kautta hahmotellaan, kuinka yhteinen suru voi yhdistää meitä, tuoda meitä lähemmäs toisiamme ja vähentää etäisyyksiä välillämme.

‘In-Between’-elokuva on osa Suomen Tiede- ja Kulttuuri-instituuttien Together Alone -projektia. Elokuvaa on tukenut myös Taiteen edistämiskeskus.

___________

In-Between, 2020 (2’51) is a short film by the Finnish visual artist, choreographer, and film director Anna Nykyri, in which she collaborated with the photographers Aukusti Heinonen, Juan Pablo de la Vega and Griselda San Martin in different cities around the world – Helsinki, Mexico City, and New York, respectively – to capture its cityscapes during the pandemic and their relationship with the transient bodies that avoid contact with each other.

The documentary film curated by Andrea Valencia, is conceived as a montage that compiles photography and moving image to grasp the results of social distancing in the three cities, which are connected by the shared experience of the pandemic. By capturing details and fragments of the spaces and the moving bodies, In-Between suggests that, while movement and touch are being restricted, we are living an emotional collective experience.

‘In-Between’ was supported and commissioned by The Finnish Cultural and Academic Institutes’ Together Alone project and supported by Arts Promotion Centre Finland.

 

Kaisu Koivisto, Iloinen avaruus | Happy Space

2018, Video (6’05)

Soyuz-avaruusalus on ainoa kulkuväylä kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Raketin laukaisu on samanaikaisesti kaunis ja käsittämätön.

___________

The Soyuz spacecraft is the only means of transportation to the International Space Station, ISS. The laounch of the rocket is simultaneously beautiful and incomprehensible.

 

Lisätiedot | For further information:

Elisa Paakkonen  , +358 50 5503811

 

KESKUSTAKIRJASTO OODI | OODI HELSINKI CENTRAL LIBRARY  www.oodihelsinki.fi

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Avoinna ma–pe 8–22, la–su 10–20

Open Mon – Fri 8am –10pm, Sat – Sun 10am –8pm

 

HELSINGIN TAITEILIJASEURA | HELSINKI ARTISTS’ ASSOCIATION www.helsingintaiteilijaseura.fi