Ajankohtaista

Näyttelyhaku HAA Galleriaan ja Malmitalon galleriaan | Open Call for Exhibition Proposals for HAA Gallery and Malmitalo Gallery

Hae näyttelyaikaa Helsingin Taiteilijaseuran HAA Galleriaan ja Malmitalon galleriaan 30.11.2020 mennessä! Haussa on nyt sekä syyskausi että kevätkausi 2022. Lähetä hakemuksesi sähköisesti. 

Apply for an exhibition period in the Helsinki Artists’ Association HAA Gallery and Malmitalo Gallery by 30 November 2020! The call is now open for autumn and spring term 2022. Please, submit your application online. There is more information about the open call available in English below.

HAA Galleria

Suomenlinnassa sijaitseva HAA Galleria kutsuu taiteilijoita, taiteilijaryhmiä ja järjestöjä lähettämään näyttelyehdotuksia sähköisen haun kautta. Haemme ajankohtaisia, uusia ja nykytaiteeseen keskittyviä ehdotuksia. Kannustamme taiteilijoita myös ehdottamaan näyttelynsä yhteyteen oheisohjelmaa. HAA Gallerialla on vuosittain noin 130 000 kävijää.

Tunnelmaltaan ainutlaatuinen galleriatila soveltuu monenlaisten näyttelyiden ja tapahtumien järjestämiseen. Näyttelyjakson pituus on neljä viikkoa ja näyttelyajat ovat haettavissa kerran vuodessa. Galleriavuokraan sisältyy valvonta, tilan siivous sekä tiedotus ja markkinointi. Taiteilija vastaa teosten kuljetuksesta, ripustuksesta ja purusta, vakuutuksista sekä avajaistarjoiluista.

Tilat ja hinnat

Koko HAA Galleria 204 m² (kaksi salia), hinta 1 200 €.
Sali 1, 114 m², hinta 700 €.
Sali 2, 90 m², hinta 600 €.
Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille myönnetään kaikista vuokrista 10 %:n alennus.

MALMITALON GALLERIA

Malmitalo on yksi Helsingin alueellisista kulttuurikeskuksista. Siellä toimii kulttuurikeskuksen lisäksi työväenopisto, kirjasto ja musiikkiopisto. Kulttuurikeskus järjestää Malmitalossa taidenäyttelyitä, konsertteja, teatteria, elokuvia ja lasten tapahtumia ym. Esityksiä ja tapahtumia on yli 400 vuodessa.

Malmitalon galleria sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, pääsisäänkäynnin vieressä. Se on kooltaan noin 56 m². Malmitalon gallerian näyttelymaksu on 200 €. Näyttelymaksu sisältää kameravalvonnan, tilan siivouksen, tiedotuksen ja markkinoinnin, avajaiset sekä teosten kuljetuksen Helsingin alueelta. Taiteilija vastaa teosten ripustuksesta ja purusta, sekä vakuutuksista.

Molemmat näyttelyhaut ovat avoimia yksittäisille taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja -järjestöille. Näyttelyvalinnan tekee Helsingin Taiteilijaseuran näyttelytoimikunta.

Hae näyttelyaikaa Galleria Rantakasarmista ja Malmitalon galleriasta täältä!

***

In English:

HAA Gallery

Located at Suomenlinna Sea Fortress in Helsinki, Finland, HAA Gallery invites artists, artist groups, and organisations to submit exhibition proposals via the new electronic open call. We are looking for new, current proposals with a focus on contemporary art. We also encourage artists to propose additional programme to their exhibition. Annually, there are approximately 130,000 visitors at HAA Gallery.

Unique in atmosphere, the gallery space is suitable for organising diverse exhibitions and events. Each exhibition period is four weeks in duration, and the exhibition dates can be applied for once a year. The exhibition rent includes the supervision and cleaning of the gallery space as well as communications and marketing. The artist is responsible for the transportation of the works of art, setting up and taking down the exhibition, insurances, as well as the food and drink served at the opening.

Gallery spaces and fees

The whole gallery space 204m² (two halls), fee €1,200.
Hall 1, 114m², fee €700.
Hall 2, 90m², fee €600.

The member artists of the Helsinki Artists’ Association are entitled to a member discount of 10% on all rents.

MALMITALO GALLERY

Malmitalo Gallery is located at Malmitalo in Helsinki, Finland, one of the regional cultural centres of the city. In addition to the cultural centre, Malmitalo hosts an adult education centre, library, and music institute. The cultural centre organises exhibitions, concerts, theatre performances, film screenings, and children’s events etc. Altogether, there are over 400 events organised annually.

Malmitalo Gallery is located at the building’s ground floor next to the main entrance. The size of the gallery space is approximately 56m². The exhibition fee of Malmitalo Gallery is €200. The fee includes the electronic surveillance and cleaning of the space, communications and marketing, arrangements for the opening, as well as the transportation of the works of art in the Helsinki region. The artist is responsible for setting up and taking down the exhibition, as well as the insurances.

Both exhibition calls are open for individual artists, artist groups, and organisations. The selection will be made by the Exhibition Committee of the Helsinki Artists’ Association.

Apply for exhibition time here!