Ajankohtaista

Näyttelyhaku 2022 | Open call 2022

Esitä taidettasi Helsingin Taiteilijaseuran gallerioissa, hae nyt näyttelyaikaa vuodelle 2022!
Määräaika: 30.11.2020 klo 23:59.

Display your art in Helsinki Artists’ Association’s galleries, apply now for an exhibition in 2022!
Deadline: 30.11.2020 at 11:59pm UTC +2

(English below)

Helsingin Taiteilijaseura (HTS) on avannut sähköisen näyttelyhaun ja etsii nyt mielenkiintoista nykytaidetta esitettäväksi seuran kahdessa galleriassa vuonna 2022. Avoimella haulla kutsutaan niin yksittäisiä taiteilijoita kuin taiteilijaryhmiä ja -järjestöjä kertomaan, minkälainen taide on ajankohtainen vuonna 2022, ja miksi?

Näyttelyehdotuksia HAA Galleriaan ja/tai Malmitalon galleriaan vastaanotetaan 30.11. asti sähköisen lomakkeen kautta. Näyttelyvalinnat tekee Helsingin Taiteilijaseuran näyttelytoimikunta. Lisätietoa HAA Galleriasta ja Malmitalon galleriasta toimipisteiden verkkosivuilla. Näyttelyhakua voi seurata myös haun Facebook-tapahtumassa.

Lisätietoa näyttelyhausta :
Tia Takala, näyttely- ja tapahtumatuotanto
tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi
puh. 044  055 1678


Helsinki Artists’ Association (HAA) has opened the electronic call and is now looking for interesting contemporary art to display in the association’s two galleries in 2022. The open call invites individual artists as well as artist groups and art organisations to share their views; what art will be topical in 2022, and why?

Exhibition proposals to HAA Gallery and/or Malmitalo gallery are accepted until 30.11 through the electronic formThe proposals will be evaluated by the Exhibition Committee at Helsinki Artists’ Association. More on HAA Gallery and Malmitalo gallery online. You can follow the open call also in the association’s Facebook event.

For additional information on the open call:
Tia Takala, exhibition and event production
tia.takala[at]helsingintaiteilijaseura.fi
tel. 044  055 1678