Ajankohtaista

Syyslukukauden ilmoittautumiset käynnissä!

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sekä varhaisiän kuvataidekasvatusta alle kouluikäisille. Helsingin taitelijaseuran kurssikeskus tarjoaa aikuisille taiteen harrastajille kurssimuotoista kuvataideopetusta. Peruskursseilla voi aloittaa taideharrastuksen tai kerrata aiemmin opittuja taitoja. Kaikki opettajamme ovat pedagogisesti kokeneita kuvataiteilijoita.

Vapaita paikkoja löytyy vielä mm. grafiikan päivä-ja iltakursseilta, sekä tehokurssilta taidekouluihin pyrkiville. Myös muille vapaille kursseille voi vielä ilmoittautua. Lisätietoja kotisisuiltamme >

Syksyn kurssit lapsille >  

Syksyn kurssit aikuisille >