Ajankohtaista

Kestävän kehityksen koordinaattori, 50 % työaika

Helsingin Taiteilijaseura hakee kestävän kehityksen koordinaattoria HAA Europe-hankkeeseen puolipäiväiseen työsuhteeseen ajalle 1.5.2020-31.12.2022.

Helsingin Taiteilijaseura edistää kuvataidealan toimintamahdollisuuksia ja asemaa monipuolisella koulutus-, hanke- ja näyttelytoiminnalla sekä monialaisella yhteisötyöllä. Helsingin Taiteilijaseura on yli 800 helsinkiläisen ammattikuvataiteilijan ammatillisia etuja ajava järjestö, joka perustettiin vuonna 1967. Seuran ydintoimintoja ovat näyttely- ja taidelainaamotoiminta, kansainväliset toiminnot sekä taidekoulun ja kurssikeskuksen tarjoama kuvataiteen kurssi- ja koulutustoiminta. Seura arvostaa toiminnassaan kestävyyttä, yhteisöllisyyttä, ammatillisuutta, monimuotoisuutta, paikallisuutta ja kansainvälisyyttä yhdistävää glokaalisuutta ja luovaa hulluutta sekä pyrkii edistämään kuvataiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Kestävän kehityksen koordinaattori työskentelee HAA Europe (Helsinki Artists’ Association Europe) -hankkeessa, jossa edistetään kuvataidealan toimijoiden toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia sekä liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä pitkäjänteisesti rakentamalla kestävä vähähiilisyyttä edistävä toimintamalli helsinkiläisen taiteen kansainvälisille toiminnoille. Toimintamalli mahdollistaa kuvataiteen kestävän vienti-, vaihto- ja välittäjätoiminnan sekä kestävien taidepalvelujen tarjoamisen kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Helsingin kaupunki on myöntänyt hankkeelle kolmivuotisen rahoituksen.

Kestävän kehityksen koordinaattorin tehtäviin kuuluu esimerkiksi:

  • HAA Europe -hankkeen toimintojen koordinointi
  • kestävien taidepalvelujen kehittäminen matkailijoille
  • kansainväliset taidetuotannot
  • markkinoinnin ja viestinnän tehtävät, erityisesti sosiaalinen media
  • yhteydenpito taiteilijoihin ja muihin sidosryhmiin
  • verkostoyhteistyö

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään kokemusta kulttuurialan työstä, kestävästä elämästä ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja organisointitaitoa, hyviä viestintätaitoja sekä erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi eduksi luetaan intohimo kulttuurialaa ja kestävää elämää kohtaan, kiinnostus kuvataiteeseen, hyvät tietotekniset taidot ja kokemus asiakaspalvelun tehtävistä. Hektisessä työympäristössämme arvostamme myös paineensietokykyä, yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä tahtoa tarttua reippaasti hommaan kuin hommaan.

Palkkaus: 1300 e/kk. Viikkotyöaika 19,5 h. Noudatamme Sivistan työehtosopimusta.

Hae paikkaa lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV 29.3.2020 mennessä osoitteeseen . Viestiin otsikoksi Kestävän kehityksen koordinaattori Sukunimi Etunimi. Haastattelut järjestetään viikolla 15. Työtehtävä alkaa 1.5.2020 / sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa ti 17.3. klo 10-12 ja ti 24.3. klo 14-16 toiminnanjohtaja Merja Briñón, p. 050 477 2693.