Ajankohtaista

HTS Goes Joutsa 2019 (2)

Taiteilijoita kiehtovat Galleria Jäähuoneen luonnonvalo sekä puu- ja kiviseinät, jotka sopivat hyvin taustaksi luonnosta ammentaville, värikkäille teoksille.

Maalauksia yhdistää abstraktio, värin keskeisyys sekä kiinnostus maaliaineen ominaisuuksiin. Kummankin taiteilijan työskentelyn teemat kumpuavat rauhoittumisen tarpeesta hektisessä maailmassa ja yksittäisen ihmisen osan – tai osattomuuden – tutkimisesta.

Heidi Anniina Mattilan abstrakteista maalauksista löytyy viittauksia luontoon ja pyrkimys eri elementtien väliseen tasapainoon. Oleellinen osa Mattilan työskentelyprosessia on tutkia akryylimaalin ominaisuuksia ja käyttäytymistä maalauspinnalla. Mattilan maalauksissa on kyse siitä, mitä niissä tapahtuu – jännitteitä, kontrasteja ja muotojen ja värien suhdetta toisiinsa. Katsoja löytää maalauksista erilaisia maailmoja riippuen siitä, katsooko niitä aivan läheltä vai kauempaa.

Aaron Hermunen on pitkään käyttänyt työskentelyn pohjana värihistoriaa, maaliaineen olemuksen pohdintaa, sekä esimerkiksi sitä, miten horisontti rakentuu. Teoksen rakentamisessa häntä motivoi kuva ilman ihmistä; ihmisen, mielen ja kehon läsnäolo ilman ääriviivoja. Hän tutkii väripintojen yhtymäkohtia ja toistensa yli kulkevia pigmenttimassoja. Maalauspohjalla on näennäinen, todeksi kuviteltu väri, joka on muisto, jäänne.