Ajankohtaista

Helsingin Taiteilijaseura rekrytoi: Hankekoordinaattori

Helsingin Taiteilijaseura hakee kestävän kehityksen ja yrityspalveluiden kehittämishankkeiden hankekoordinaattoria työsuhteeseen ajalle 1.5.2021–31.12.2021.

HAA-Galleria_Kuva-Tia-Takala.jpg

Helsingin Taiteilijaseura edistää kuvataidealan toimintamahdollisuuksia ja asemaa monipuolisella koulutus-, hanke- ja näyttelytoiminnalla sekä monialaisella yhteisötyöllä. Helsingin Taiteilijaseura on yli 800 helsinkiläisen ammattikuvataiteilijan ammatillisia etuja ajava yhdistys, joka perustettiin vuonna 1967. Seuran ydintoimintoja ovat näyttely- ja taidelainaamotoiminta, kansainväliset toiminnot sekä taidekoulun ja kurssikeskuksen tarjoama kuvataiteen kurssi- ja koulutustoiminta. Seura arvostaa toiminnassaan kestävyyttä, yhteisöllisyyttä, ammatillisuutta, monimuotoisuutta, paikallisuutta ja kansainvälisyyttä yhdistävää glokaalisuutta ja luovaa hulluutta, sekä pyrkii edistämään kuvataiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Kestävän kehityksen osalta koordinaattori työskentelee HAA Europe (Helsinki Artists’ Association Europe) -hankkeessa, jossa edistetään kuvataidealan toimijoiden toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia sekä liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä pitkäjänteisesti rakentamalla kestävä vähähiilisyyttä edistävä toimintamalli helsinkiläisen taiteen kansainvälisille toiminnoille. Toimintamalli mahdollistaa kuvataiteen kestävän vienti-, vaihto- ja välittäjätoiminnan sekä kestävien taidepalvelujen tarjoamisen kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Helsingin kaupunki on myöntänyt hankkeelle kolmivuotisen rahoituksen.

Helsingin Taiteilijaseuran taidepalveluiden kehittämishankkeessa edistetään kuvataidealan toimijoiden toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia sekä kuvataidelähtöisten palveluiden hyödynnettävyyttä pitkäjänteisesti rakentamalla kestävä, taiteilijoiden monipuoliseen ammatilliseen tietotaitoon perustuva ja sitä samalla kehittävä palvelumalli helsinkiläisten yrityspuolen ja julkisen alan toimijoiden käyttöön. Malli mahdollistaa kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden ammatillisen osaamisen jalkauttamisen erilaisiin tiloihin ja työyhteisöihin, osaksi jokapäiväistä toimintaa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Pink Eminence. Helsingin kaupunki on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuodelle 2021.

Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu esimerkiksi:

  • molempien hankkeiden toimintojen koordinointi
  • kestävien taidepalvelujen kehittämistyö
  • hankkeisiin liittyvät paikalliset ja kansainväliset taidetuotannot
  • markkinoinnin ja viestinnän tehtävät, erityisesti sosiaalinen media
  • yhteydenpito taiteilijoihin ja muihin sidosryhmiin
  • verkostoyhteistyö

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään kokemusta kulttuurialan työstä, kestävästä elämästä ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja organisointitaitoa, hyviä viestintätaitoja sekä erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi eduksi luetaan intohimo kulttuurialaa ja kestävää elämää kohtaan, kiinnostus kuvataiteeseen, hyvät tietotekniset taidot ja kokemus asiakaspalvelun tehtävistä. Hektisessä työympäristössämme arvostamme myös paineensietokykyä, yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä tahtoa tarttua reippaasti hommaan kuin hommaan.

Palkkaus: TES:n mukainen, välillä 2068,22–2500,00 € lisät huomioiden. Noudatamme Sivistan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Työaika on kokonaistyöaika. Kannustamme hakemaan tehtävää myös, jos sinulla on mahdollisuus saada palkkatukea. Osittainen etätyömahdollisuus.

Hae paikkaa lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV 25.4.2021 mennessä osoitteeseen . Viestiin otsikoksi Hankekoordinaattori Sukunimi Etunimi. Haastattelut järjestetään viikolla 17. Työtehtävä alkaa heti / mahdollisimman pian.

Lisätietoja tehtävästä antaa ma 19.4. klo 10–12 ja to 22.4. klo 14–16 taidelainaamo- ja näyttelyvastaava Eeva Muona, p. 044 273 1306.

#HAA #helsinkiartistassosiation #helsingintaiteilijaseura #kestäväkehitys #kuvataide #avointyöpaikka

Kuva: Tia Takala | Idyllisessä Suomenlinnassa sijaitseva Helsingin Taiteilijaseuran HAA Galleria