Galleria Rantakasarmi

Ville Välikangas – Ihminen ja elämä, sali 1 | Aino Keinänen – Kahdeksan Sulotarta, sali 2
16.2.-12.3.2017

 

Sali 1

VILLE VÄLIKANGAS

Ihminen ja elämä | Man and life

Maalauksia | Paintings

 

Yön kanssa, 2016, öljy kankaalle, 24 x 41cm

Yön kanssa, 2016, öljy kankaalle, 24 x 41cm

Maalausteni aiheena on ihmisyys. Maalaan ihmisen kasvoja ja päitä, mutta käytän töissäni myös symboliikkaa kuvaamaan ihmisyyteen liittyviä asioita. Esimerkiksi hedelmä voi välittää tunteita ja ajatuksia. Omenaa voi vituttaa

Käytän runsaasti maalia ja valmiissa teoksissani on fyysisiä pintoja, joita voi koskettaa. Pensselin ja palettiveitsen lisäksi maalaan usein kädelläni tai sormillani. Tuntuu hyvältä kahmaista maalia käteen ja levittää se kankaalle tai levylle. Maalaaminen on terapeuttista. Kuvien tekemisen kautta voin avautua ja käsitellä itseäni tässä melkein loputtomassa maailmankaikkeudessa. Itseään käsittelemällä voi ymmärtää paremmin myös muita.

En yleensä suunnittele töitäni etukäteen ja maalaus rakentuu maalausprosessin edetessä. Maalausprosessini on usein vauhdikas ja valmis teos voi syntyä nopeastikin, mutta jotkut teokset vaativat enemmän aikaa valmistuakseen. Värit ovat maalauksissani tärkeitä. Usein ajattelen, että väri tai väriyhdistelmä kuvaa jotain tunnetta tai tunteita.

Toivon, että katsoja voi löytää jotain itsestään kuvieni kautta.

 

Neljäs huone, 2015, öljy kankaalle, 160 x 130cm

Neljäs huone, 2015, öljy kankaalle, 160 x 130cm

The subject of my paintings is humanity. I paint faces and heads of a man, but I use also symbolism to represent things that associate with humanity. A fruit for example can give feelings and thoughts for the viewer. An apple can be pissed off.

I use lots of paint and in my finished works there are physical surfaces that can be touched. I use brush and palette knife but I also paint with my hand and my fingers. It feels good to grab paint in my hand and spread it on the canvas or board. Painting is therapeutic. Through making pictures I can open myself and deal with myself in this almost endless universe. U can also understand others better when U discuss with yourself.

Muisti, 2016, öljy kankaalle, 80 x 65cm

Muisti, 2016, öljy kankaalle, 80 x 65cm

I don`t usually plan my works in advance and a painting builds up as the process of painting goes forward. My process of painting is often fast and the finished work can be born quickly, but some of the works need more time to get done. Colours are important in my paintings. I often think that a colour or a combination of colours represents a feeling or feelings.

I hope that viewers can find something about themselves through my pictures.

 

 

Näyttely Facebookissa

villevalikangas.wordpress.com

 

 

Sali 2

AINO KEINÄNEN

Kahdeksan Sulotarta

 

Feeniks, 2015, sekatekniikka paperillle, 150 x 100cm

Feeniks, 2015, sekatekniikka paperillle, 150 x 100cm

 

Kahdeksan Sulotarta käsittelee erilaisia ihmisten ja jumalien selviytymistarinoita. Sulottaret (Khariitit) ovat Afroditen apulaisia, hedelmällisyyden ja viehätysvoiman edustajia. Eri aikoina ja eri osissa Antiikin Kreikkaa on esiintynyt erilaisia versioita ja kokoonpanoja Sulottarista. Jos ne kaikki otetaan huomioon, heitä on kahdeksan ja jokaisella on oma nimi. Esittelen Sulottaret itsenäisinä ja erillisinä hahmoina, mutta kuvaan myös heidän yhdessä muodostamiaan yhtenäisiä, tilanteiden mukaan vaihtelevia voimia. Tulkintani Sulottarista hakee inhimillisiä, voimaannuttavia ja samaistuttavia hahmoja, jotka symboloivat ihmisen omia, moninaisia voimavaroja.

 

Taspaino, 2016, sekatekniikka paperille, 120 x 145cm

Taspaino, 2016, sekatekniikka paperille, 120 x 145cm

 

Eight Graces deals with different kinds of survival stories involving gods and human beings. The Graces (Charites) are Aphrodite’s assistants who represent fertility and charm. There have been several versions and combinations of the Graces in different times and in different parts on Ancient Greece. If we consider them all, they are eight, each one with her own name. I introduce the Graces as independent and separate characters, but I also picture certain ever-changing uniform powers they build up
together as a whole. My interpretation of the Graces seeks human and empowering figures in which people can easily recognise themselves. They symbolise the individual and diverse strengths and powers within each person.

 

Kukoistus, 2016, sekatekniikka paperille, 91 x 61cm

Kukoistus, 2016, sekatekniikka paperille, 91 x 61cm

Näyttelyn Facebook -tapahtuma

cargocollective.com/ainokeinanen