Malmitalon galleria

Ritva Larsson – Katu, maalauksia
26.4.-18.5.2018

Katu on toiselle koti, toiselle työpaikka ja kolmannelle paikka kulkemiseen. Ritva Larssonin öljyvärimaalauksista koostuva näyttelykokonaisuus tarkastelee elämää kadulla, hetkiä, tilanteita ja ihmisiä joiden ohi kuljemme arjessa.

Larsson on vuonna 1965 syntynyt helsinkiläistynyt kuvataiteilija. Hän on keskittynyt teemoihin, jotka usein nivoutuvat urbaanin arkielämän ympärille. Yksi keskeinen teema on ”katu” eli kadulla elävien ja/tai paljon aikaa viettävien osin marginalisoitujenkin ihmiskohtaloiden tarkastelu perinteisen maalaustaiteen keinoin. Aihevalikkoon kuuluvat niin alkoholistit, kerjäläiset, asunnottomat kuin muutkin arkiset kadunkulkijat.

Taide toimii myös tienä epäoikeudenmukaisuuden, syrjäytymisen ja muiden päivänpolttavien sosiaalisten ongelmien tarkasteluun. Nämä ongelmat, epätasa-arvo, mutta toisaalta myös inhimillisyys ja ilo ovat nähtävissämme, jos vain haluamme ne kohdata. Ritva Larsson, joka on valmistunut kuvataiteilijaksi vuonna 2009 Lahden taideinstituutista, on aiemmalta koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Tällä taustayhdistelmällä on melko luontevaa päätyä tutkimaan ”sosiaalista” myös taiteen keinoin.

Näyttelyn teosten toteutustapa on traditionaalinen, hyvin klassisia perinteitä kunnioittava maalaus kaksiulotteiselle pinnalle. Jännite virittyy perinteisen tekniikan ja modernin aihemaailman kohdatessa, ”sosiaalinen” ja ”realismi” tapaavat toisensa. Galleriaan tuotuna marginaaliin tiputettua on pakko katsoa, joudumme kohtaamaan sen, mitä emme ehkä haluaisi nähdä tai ajatella.

Taidemaalauksissa tilanteet tallentuvat kankaalle tai paperille hitaasti, eikä kovin pitkälle menevä dialogi teoksen ja maailman välillä ole mahdollista. Teos jää taiteilijan kannanotoksi asioihin tai ilmiöihin jalostuen katsojan mielessä tulkinnaksi teoksesta. Silti maalaustaide vaikuttamisen välineenä voi olla kiehtova ja tarpeellinen. Kuvat eivät tarjoa vastauksia, vain kysymyksiä, jotka ansaitsevat tulla kysytyksi.

Kuvat:

Ritva Larsson: Muusikko, 2017, öljyväri kankaalle, 100 x 90 cm

Ritva Larsson: Skoudet, 2018, öljyväri kankaalle