Galleria Katariinan Studio

Katja Härkki – Unenomaisia näkyjä, maalauksia | målningar | Paintings
12.7.-30.7.2017

Katja Härkin akryylimaalauksissa ajallinen ja fyysinen kokemusmaailmamme tulevat esille ihmisen ja luonnon kohtaamisissa, mytologioiden ja jumaltarustojen kautta.

”Maalaukseni ovat riittejä, joita esittämällä tuon myyttisen maailman nykyhetkeen. Maalaamisen avulla on kiinnostavaa hahmottaa omaa ja ympäristön identiteettiä suhteessa menneisyyteen ja luontoon. Kaikki on sidoksissa toisiinsa, kunnes taas elämän ja ajan mukana mytologiat muuttuvat.”

Jumaltarustot kertovat ja kuvaavat, miten eläinten ajateltiin muodostavan kansoja samoin kuin ihmisten. Siksi eläimiä ja metsää tuli kohdella niiden arvoa vastaavalla tavalla. Härkin maalauksissa kuvatarustot ryöppyävät unenomaisina näkyinä. Hän kokeilee visuaalisten ja metaforallisten kuvaelementtien yllättäviäkin vastakkainasetteluja. Katsojan tulkinnassa ja viitekehyksessä ne saattavat muodostaa uuden assosiaation: keitä me olemme ja mistä tietoinen olemassaolomme kumpuaa.

Katja Härkki: Perhe, 2017, akryyli levylle, triptyykki 92 x 61 cm

In English:

Katja Härkki’s acrylic paintings use mythology and tales of the gods to express how our temporal and physical experiences are manifested in the meeting between human and nature.

“My paintings are rites, and by depicting them I bring the mythical world into the present moment. I find it interesting how painting can be used to understand the identities of oneself and one’s environment in relation to the past and to nature. Everything is connected until mythologies change again over time and over the course of one´s life.”

Myths of the gods describe how animals were thought to form populations in the same way as humans do. Animals and the forest were therefore to be honoured and treated with respect. Mythical images and stories appear in a rush of dreamlike visions in Härkki’s paintings, where she often experiments with surprising juxtapositions of visual and metaphorical compositional elements. Viewers’ interpretations and frames of reference may give rise to new associations: who are we, and from where does our conscious existence spring.

  • Katja Härkki is originally from Helsinki. She lives in Kyröskoski and works in Tampere. Härkki graduated from the University of Art and Design in 1997 with a Master of Arts degree and from the Institute of Design and Fine Arts in Lahti with a degree in fine arts in 2014.
  • Katja Härkki is the Basso-radio and Lanson-champagne Taidekupla project`s artist of the month for July 2017. Taidekupla is looking for, presenting and supporting rising talents of the art world. http://www.basso.fi/taidekupla/