Galleria Rantakasarmi

One already knows without knowing that one knows – Lotte Nilsson-Välimaa, Kenneth Pils, Miia Rinne, Bertram Schilling , Charlotta Östlund
4.9.-28.9.2014

One already knows without knowing that one knows

Usein ajatellaan, että ihminen ei näe asioita ennen kuin hän tietää niistä jotain. Mutta mitä tällä tietämisellä tarkoitetaan? Michael Polanyi oli mies, joka halusi selvittää tietämisen ja uusien asioiden löytämisen tapahtumaa. Häntä kiinnosti, miten esimerkiksi tieteessä keksitään uusia asioita. Näissä tutkimuksissaan hän päätyi ajatukseen hiljaisesta tiedosta (tacit knowledge).

Hiljaiseen tietoon liittyy ajatus, että ihminen tietää enemmän kuin tietää tietävänsä. Vuosien saatossa kehoon kertyy paljon taitoja ja tietoa myös ilman tietoista oppimisprosessia. Ihmisillä on mm. psyykkistä, intuitiivista, myyttistä ja koettua tietoa, jota voi olla vaikea ilmaista verbaalisesti, mutta joka on kuitenkin olemassa. Taiteilijalle tällaisen hiljaisen tiedon käyttö on usein luontevaa. Hiljaiseen tietoon liittyy myös ihmisen kyky tulla toimeen omien irrationaalisten puolten kuten halujen ja pelkojen kanssa.

Galleria Rantakasarmin näyttelyssä viisi taiteiljaa käsittelee hiljaista tietoa itselleen luontaisella tekniikalla.

Lotte Nilsson-Välimaa To Dwell Upon (yksityiskohta installaatiosta) pöytä, lasi, luonnoskirja, savietanat, liima Detail of the installation “To Dwell Upon” table, glass, scetchbook, snails in clay, glew

Lotte Nilsson-Välimaa
To Dwell Upon (yksityiskohta installaatiosta)
pöytä, lasi, luonnoskirja, savietanat, liima
Detail of the installation “To Dwell Upon”
table, glass, scetchbook, snails in clay, glew

Lotte Nilsson-Välimaa (Tukholma)

veistokset, installaatiot, vuorovaikutteiset teokset

www.darkpink.se

 

 

Kenneth Pils (Tukholma)

maalaus, piirustus, installaatiot

www.pils.se

Kenneth Pils Diary of Anything (2014) piirustus/maalaus paperille, kukin 210 x 146 mm drawing/painting on heavy paper, each 210 x 146 mm

Kenneth Pils
Diary of Anything (2014)
piirustus/maalaus paperille, kukin 210 x 146 mm
drawing/painting on heavy paper, each 210 x 146 mm

Miia Rinne (Helsinki)

filmi, video

www.miiarinne.com

Miia Rinne Attraction (2014) maalattu 35 mm filmi/HD painted 35 mm film/HD

Miia Rinne
Attraction (2014)
maalattu 35 mm filmi/HD
painted 35 mm film/HD

Bertram Schilling (München)

maalaus, kollaasi

www.bertram-schilling.com

Bertram Schilling "Bau mir eine Höhle aus Staub" (2010) seinämaalaus/ Poly Gallerie, Karlsruhe wallpainting in Poly Gallerie, Karlsruhe

Bertram Schilling
”Bau mir eine Höhle aus Staub” (2010)
seinämaalaus/ Poly Gallerie, Karlsruhe
wallpainting in Poly Gallerie, Karlsruhe

Charlotta Östlund (Helsinki)

veistokset, installaatiot

www.charlottaostlund.com

Charlotta Östlund Toiveen hauras varsi (yksityiskohta, valokuva: Pasi Autio) kasvinosia ja paperia The Frail Stem of Hope plant parts, paper

Charlotta Östlund
Toiveen hauras varsi (yksityiskohta, valokuva: Pasi Autio)
kasvinosia ja paperia
The Frail Stem of Hope
plant parts, paper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

It’s often thought that people don’t seen things until they know something about it. But what is this knowing about? The topic of our exhibition is tacit (quiet) knowledge. Michael Polanyi was the man who tried to make sense of how new discoveries, knowledge of yet unknown things, can be made in science. Tacit knowledge was his key to the mystery of discovery. Tacit knowledge implies that one knows all the time much more than one can ever tell. A body of non-discursive knowledge exists, which is something that one’s life has taught over the years, but one has learned it without any awareness of the process of learning. Tacit knowledge includes for example all the physical, intuitive, mythic and experienced knowledge we are bearing. Things we know but are difficult to tell in words.

The art of living is not ultimately a matter for the reasoning part of the soul, but more important are one’s dealings with the irrational parts of the soul. These are fears and desires that do escape our rational faculty and explicit knowledge, but maybe not our tacit knowledge and our practice of artistic work.

In Galleria Rantakasarmi five artists explore the topic of tacit knowledge employing different techniques.

Lotte Nilsson-Välimaa (Stockholm)

sculptures,  spatial art

www.darkpink.se

Kenneth Pils (Stockholm)

Painting, drawing, installations

www.pils.se

Miia Rinne (Helsinki)

film, video

www.miiarinne.com

Bertram Schilling (Munich)

painting, collage

www.bertram-schilling.com

Charlotta Östlund (Helsinki)

sculptures, spatial art

www.charlottaostlund.com