Kuvataidekurssit > Taiteen perusopetus aikuisille

Aikuisten kuvataiteen perusopetus

 

Kuvataidekoulu

Taiteen perusopetus aikuisille syksyllä 2014 

A) Ma klo 14–17                 Taiteen perusopetus, vaihtuvat opettajat

B) Ma klo 17.45–20.45       Taiteen perusopetus, vaihtuvat opettajat

Opinnot kestävät 4 vuotta.  270€ / 60 t 

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu käynnisti syksyllä 2014 aikuisille taideharrastajille suunnatun kuvataiteen perusopetuksen (aiemmin nimellä Pilotti taiteen perusopetukseen). Koulutus kestää yhteensä 4 lukuvuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu kolmen ja puolen lukuvuoden ajan osallistumaan viikoittaiseen opetukseen. Neljäntenä opintovuotena toteutetaan itsenäisesti kuvataiteen päätöstyö.

Opetusryhmät kokoontuvat kolmen lukuvuoden ajan kuvataidekoululla maanantaisin. Ryhmässä opiskelun lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Kolmen opintovuoden aikana opiskelija valitsee opintoja täydentäviä lyhytkursseja. Lisäksi opiskelija voi täydentää opiskeluaan kurssikeskuksen muilla kursseilla. Rinnakkaistyöpajaan osallistuminen lukuvuoden aikana on suositeltavaa. Taiteen perusopetusryhmän opiskelijat saavat 10 % alennuksen muiden kurssien hinnoista.

 Kolmen ensimmäisen vuoden ajan lukuvuosi koostuu kolmesta 8 viikon opintojaksosta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihe-alueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Päätöstyön tekemiseen keskittyvä viimeinen opintojakso kestää vuoden ja sen aikana valmistunutta teoskokonaisuutta esitellään näyttelyssä. Lopputyön tueksi järjestetään päätöstyöseminaari.

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä kursseista. Koulutusohjelmaan valitut opiskelijat saavat tarkemman opetusohjelman ennen opintojen alkua.

Koulutus noudattaa opetushallituksen määräämän kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa.  Koulutusohjelmaan haetaan ilmoittautumalla hakijaksi koulutusohjelmaan ja tekemällä ennakkotehtävät määräpäivään mennessä.

 Syksyllä 2014 aloittavien opiskelijoiden lukukausimaksu on 270€/lukukausi. Indeksikorotukset vuosittain vaihtelevat 5€ ja 10€ välillä. Taiteen perusopetuksen täydentävät kurssit hinnoitellaan kurssikeskuksen kurssihintojen mukaisesti.

TARKEMPI KURSSIOHJELMA