Kuvataidekurssit > Taiteen perusopetus aikuisille

Aikuisten kuvataiteen perusopetus

KuvataidekouluHakuohjeet 2018-2022 koulutukseen >

Taiteen perusopetus aikuisille syksyllä 2018

A) Ma klo 14–17                 Taiteen perusopetus, vaihtuvat opettajat

B) Ma klo 17.45–20.45       Taiteen perusopetus, vaihtuvat opettajat

Opinnot kestävät 4 vuotta.  280€ / 60 t 

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu järjestää aikuisille taideharrastajille suunnattua kuvataiteen perusopetusta. Koulutus kestää yhteensä 4 lukuvuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu kolmen ja puolen lukuvuoden ajan osallistumaan viikoittaiseen opetukseen. Neljäntenä opintovuotena toteutetaan itsenäisesti kuvataiteen päätöstyö.

Opetusryhmät kokoontuvat kolmen lukuvuoden ajan kuvataidekoululla maanantaisin. Ryhmässä opiskelun lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Kolmen opintovuoden aikana opiskelija valitsee opintoja täydentäviä lyhytkursseja. Lisäksi opiskelija voi täydentää opiskeluaan kurssikeskuksen muilla kursseilla. Rinnakkaistyöpajaan osallistuminen lukuvuoden aikana on suositeltavaa. Taiteen perusopetusryhmän opiskelijat saavat 10 % alennuksen muiden kurssien hinnoista.

Kolmen ensimmäisen vuoden ajan lukuvuosi koostuu kolmesta 8 viikon opintojaksosta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihe-alueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Päätöstyön tekemiseen keskittyvä viimeinen opintojakso kestää vuoden ja sen aikana valmistunutta teoskokonaisuutta esitellään näyttelyssä. Lopputyön tueksi järjestetään päätöstyöseminaari.

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä kursseista. Koulutusohjelmaan valitut opiskelijat saavat tarkemman opetusohjelman ennen opintojen alkua.

Koulutus noudattaa opetushallituksen määräämän kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa.  Koulutusohjelmaan haetaan ilmoittautumalla hakijaksi koulutusohjelmaan ja tekemällä ennakkotehtävät määräpäivään mennessä.

 Syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden lukukausimaksu on 280€/lukukausi. Indeksikorotukset vuosittain vaihtelevat 5€ ja 10€ välillä. Taiteen perusopetuksen täydentävät kurssit hinnoitellaan kurssikeskuksen kurssihintojen mukaisesti.

TARKEMPI KURSSIOHJELMA