Helsinki-hanke

Helsingin taiteilijaseuran TAIDEKEHÄ-hanke

Urbaaniluonto-viljelytyöpajoissa seurataan viljelyn ohessa kasvua myös piirtäen
, Jenny Suhosen ohjauksella.

Urbaaniluonto-viljelytyöpajoissa seurataan viljelyn ohessa kasvua myös piirtäen
, Jenny Suhosen ohjauksella.

kulkelogo

Helsingin Taiteilijaseuralle on myönnetty Helsingin Kaupungin Kulttuurikeskuksen avustus Helsingin mallin mukaiseen toimintaan. Toiminnassa painotetaan yhteisöllisiä taideprojekteja.

 

Helsingin malli: Kohti tasa-arvoisempaa Helsinkiä
Helsingin kulttuurikeskus kehittää osallistavaa alueellista kulttuurityön mallia. Sen tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. Kulttuurikeskus haluaa tuoda kulttuurin kaikkien helsinkiläisten arjen ulottuville. Avain asioita ovat alueellisuus, osallisuus, vuorovaikutus ja saavutettavuus.

Helsingin mallissa
• Taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.
• Kaupunginosien taide- ja kulttuuritoimintaa vahvistetaan luomalla alueen toimijoiden ja taidelaitosten kanssa uusia toimintamalleja.
• Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.
• Kohdealueella Kanneltalo toimii asukkaiden ja toimijoiden aktiivisena verkottajana ja tarjoaa tilojaan ja osaamistaan osallistavaan taide- ja kulttuurityöhön.

Helsingin mallin tavoitteena on vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. Samalla taideorganisaatiot tavoittavat uusia yleisöjä.

Helsingin Taiteilijaseuran toiminta-alueeksi on valikoitu Kannelmäki-Kaarelan-Malminkartano alue. Hanke on mahdollisesti kolmivuotinen ja ensimmäisenä vuonna keskitymme Kannelmäen alueeseen.

TAIDEKEHÄ 2017

TAIDEKEHÄPROJEKTIT 2016
TAIDEKEHÄLLÄ TAPAHTUU