Galleria Katariinan Studio

Timo Setälä – Homo hostilis, pars secunda, valokuvia | fotografier | Photographs
14.11.-2.12.2018

Timo Setälä: sarjasta Homo hostilis, 2017, pigmenttivedos, lasi, 40 x 40 cm

Olen viime aikoina työskennellyt “Homo Hostilis” -sarjan parissa. Työn nimi on kuvitteellinen latinalainen nimi nykyihmiselle – homo sapiensin voi hyvin tulkita vaihtaneen  ajattelun vihamielisyyteen – itseään, lajitovereitaan ja luontoa kohtaan.

Jatkuvasti täydentyvän sarjan kuvat liittyvät tähän aihepiiriin, eivät kuitenkaan kirjaimellisesti, en kuvaa sotaa tai luonnon hävittämistä.  Yhteys on enemmänkin tunnetasolla, mutta myös sisällöllisinä viittauksina. Kuvaan haurasta ja samalla voimakasta arktista luontoa. Pyrin esittämään pienen, ehkä runollisenkin puheenvuoron sen puolesta mitä emme saa kadottaa.

Vaikka mielenkiintoni kohdistuu Barentsin meren alueelle – näin ilmastohuolen aikakaudella – työskentelyni lähtökohta on esteettinen. Havainto, joka luonnollisesti on  valokuvien lähtökohtana, on aina ajatteluprosessin tulos. Kuten psykologi Alexander Luria asian kiteytti: ”Näkeminen on syvä älyllinen prosessi.”

Teokseni ovat noin 40 x 40 cm lasilaatoille kiinnitettyjä valokuvavedoksia.

Sarjan ensimmäinen osa oli vuonna 2016 esillä Mikkelin valokuvakeskuksessa.

Timo Setälä