Galleria Katariina > Taiteilijakirjakokoelma

Tulossa jälleen suuri Taiteilijakirjanäyttely Galleria Katariinaan 25.10.-12.11.2017! Avoin haku, hakuilmoitus julkaistaan toukokuussa 2017.

 

Ks. alla Taiteilijakirjanäyttelyn hakuohjeet, deadline 10.3., näyttely Galleria Katariinassa 9.-27.10.2013

Hakulomake Taiteilijakirjanayttely

See below Application for the Artists’ Books exhibition, deadline 10.3., Exhibition in Gallery Katariina 9.-27.10.2013

Application Form

Taiteilijakirja

taiteilijan tuottama kirja, jonka tarkoituksena ei ole noudattaa kirjan perinteistä konventiota

taiteilijakirjat eivät pyri olemaan kirjallisuutta, eivätkä taiteesta kertovia kuvateoksia

taiteilijakirjat on tehty itsenäisiksi taideteoksiksi

volyymi ja muoto vaihtelevat, mahdollistaa monipuolisen ideoiden ja sisältöjen käsittelyn

sovellutusten lukumäärä on loputon

Taiteilijakirjojen myyntikokoelma Galleria Katariinassa on nähtävillä gallerian aukioloaikoina!

Tällä hetkellä kokoelmassa teoksia seuraavilta taiteilijoilta: Makiko Azakami, Duncan Butt Juvonen, Tiina Eräpuu, Marja Hakala, Reetta Hiltunen, Maja Ingerslev, Emmi Jormalainen, Aino Jääskeläinen yhteisteoksella Kaisa Erikssonin & Essi Tammimaan kanssa, Olof Kangas, Erja Laakkonen, Elina Liikanen,  Ritva Palander, Minja Revonkorpi,  Anna Sailamaa, Vaula Siiskonen, Senja Vellonen.

Hakuilmoitus syyskauden 2013 Taiteilijakirjanäyttelyyn Galleria Katariinassa

TAITEILIJAKIRJANÄYTTELY

Galleria Katariinassa järjestetään Taiteilijakirjanäyttely 9.10.–27.10.2013. 

 Haku on kaikille avoin. Mukaan valitaan mahdollisimman monia tekijöitä, tila ja teosten koot huomioon ottaen. Yhdeltä tekijältä voidaan mukaan ottaa useampia teoksia. Tarjota voi 1–5 teosta (tai luonnosta teoksesta).

Näyttelyn yhteistyökumppanina on RikArt-taiteilijakirjakokoelma. Näyttelyn yhteydessä järjestetään taiteilijakirjaesittelyjä ja taiteilijatapaamisia. Avajaisia vietetään tiistaina 8.10.2013.

Taiteilijakirjasta

Taiteilijakirjan (Konstnärsbok, Artist’s Book) lähtökohtana on kirjan idea tai muoto, lopputuloksena taideteos. Lopputuloksen muoto ja tekniikka voi vaihdella hyvinkin vapaasti. Marcel Duchampin sanoin: ”Taiteilijakirja on sellainen, jonka taiteilija on tehnyt tai sellainen, jota taiteilija sanoo taiteilijakirjaksi.” Voidaan sanoa, että taiteilijakirja syntyi 1960-luvulla ja vakiintui 1970-luvulla, Suomeen se rantautui laajemmin 1980-luvulla. Maailmalla taiteilijakirja on suosittu ja tunnustettu taiteen muoto. Suomen laajin julkinen taiteilijakirjakokoelma on RikArt-kokoelma Rikhardinkadun kirjastossa (myös netissä). Sitä on kartutettu vuodesta 2000 alkaen. Galleria Katariinassa on ollut parin vuoden ajan taiteilijakirjojen myyntikokoelma, johon Helsingin Taiteilijaseuran jäsenillä on mahdollisuus tarjota teoksiaan myyntiin.

Käytännön järjestely ja kustannukset

Jurytetty yhteisnäyttely sisältää Galleria Katariinan näyttelyajan, joka on kolmen viikon mittainen, ja koko ”täyden palvelun” eli kutsut, julisteen, kutsujen postituksen, avajaiset, avajaistarjoilun, nettinäyttelyn, tiedotuksen, yhteismarkkinoinnin ja tapahtumat galleriassa näyttelyn aikana. Näyttelyhausta ei peritä jurytysmaksua, vaan mukaan valittavilta osallistumismaksu. Osuus tulee olemaan 190–270 €, mukaan valittavien taiteilijoiden määrästä riippuen. Näyttelyjurynä toimii Helsingin Taiteilijaseuran näyttelytoimikunnan lisäksi RikArt-taiteilijakirjakokoelman perustanut Emmi Martin.

Hakuohje

Näyttelyyn voi tarjota 1–5 jo olemassa olevaa teoksta tai suunnitelman toteutettavista teoksista. Teosten kokoa tai tekotapaa ei rajoiteta. Haun perusteella muodostetaan näyttelykokonaisuus, jossa jokaiselta osallistujalta otetaan mukaan joko yksi tai useampia teoksia. Hakemukset toimitetaan Galleria Katariinaan, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 10.3.2013.

Hakemukseen tulee liittää:

1. Hakulomake Taiteilijakirjanayttely

2. Kuva-aineisto cd:llä tai muistitikulla

Kuvat toimitetaan mieluiten digitaalisessa muodossa (jpg-formaatti), mutta muukaan muoto ei ole este haulle

3. Kuvaluettelo teostietoineen (nimi, vuosi, tekniikka, mitat, mahdollinen muu kuvaus)

4. Ansioluettelo

5. Lyhyt kuvaus omasta työskentelystä

 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä huhtikuussa 2013.

Lisätietoja antaa

Hannele Nyman, galleristi, näyttelysihteeri

gsm 0440 551 678, puh. 09 666 677

e-mail:

Tervetuloa mukaan yhteisnäyttelyyn!

 

Open call for applications in

 An Exhibition of Artist`s Books

 An Exhibition of Artist`s Books is held in Gallery Katariina, Helsinki, 9.10.–27.10.2013.

The exhibition is applicable for all artists.

As many artists as possible are selected to participate, taking notice of the gallery space and the sizes of the artworks.

It is possible to include several  pieces of work by the same artist. You can offer 1-5 pieces (or sketches of work).

The exhibition is organized in collaboration with the RikArt-collection of Artist`s Books. During the exhibition additional programme, such as meet the artists-happenings and showcasings of the artist`s books shall be arranged. The opening will take place on Tuesday 8th of October 2013.

 About the Artist`s Book

An artist’s book has as it`s starting point the shape and idea of a book, the final result being a work of art.

The shape and technique of this final piece can vary quite freely. In the words of Marcel Duchamp: “An artist`s book is an object that has been made by an artist or one that the artist calls an artist`s book.” As an art form these books came about in 1960s, and were established in 1970s, then arriving in Finland in 1980s. Internationally artist`s books are a popular and acknowledged form of art. The RikArt- collection of Artist`s Books in the Rikhardinkatu Library is the biggest public collection of these in Finland(also in the web). The collection has been expanding since the year 2000.

Gallery Katariina`s collection of artist`s books  was set up approximately two years ago, providing a chance for members of the Helsinki Artist`s Association  to offer their works for sale & present their books publicly.

Information

The juried group show includes the three week long exhibition time in Gallery Katariina, and ”a full service” including invitation cards & the posting of them, posters, the opening, a web gallery, publicity & marketing and happenings in the gallery during exhibition. There is no processing fee for applying, instead the artists chosen shall pay a participation fee. The amount shall be around 190-270 €, depending on the number of artists in the show. The jury for the exhibition will comprise of the Helsinki Artist`s Associations sitting jury with the addition of Emmi Martin, the founder of the RikArt-collection of Artist`s Books.

How to apply

You can offer 1-5 existing works or a plan / scetches of  works in progress. The size or technique of the works is not limited. The final exhibition-entity shall include one or several works from every artist participating.

The application should be delivered to Gallery Katariina, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki. The deadline for applications is 10.3.2013.

 

 You should add to the application:

Application Form

2) Pictures on cd or pocket drive

We hope pictures didital (jpeg-format), but other forms can also be provided (photos, prints for example)

3) List of pictures (name, year, technique, size, other information if necessary)

4) Curriculum Vitae

5) A short description of one`s artistic work

All applicants shall be informed of the results in  April 2013.

If you need any other information, don’t hesitate to ask:

Hannele Nyman

Gallery Manager

Helsinki Artists’ Association

Gallery Katariina

Kalevankatu 16, FI-00100 Helsinki, Finland

tel. + 358 (0)9 666 677, gsm + 358 (0)440 551 678

e-mail:

www.helsingintaiteilijaseura.fi